Top các token ERC404 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho ERC404. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

560

1.99%0.73%35.08%

₫1.43T₫1,434,228,344,858

10,000 PANDORA

pandora-coin-7d-price-graph

886

6.49%13.78%35.04%

₫455.61B₫455,607,920,317

10,000 ASTX

asterix-labs-7d-price-graph

1366

3.42%5.09%27.74%

₫89.85B₫89,851,128,912

20,000 SHEB

sheb-7d-price-graph

1425

1.11%4.26%28.05%

₫75.06B₫75,059,077,604

₫13,520,738,256

1,801 DEFROGS

10,000 DEFROGS

defrogs-7d-price-graph

1749

0.17%4.38%15.50%

₫21.41B₫21,406,589,223

6,969 PLT

palette-7d-price-graph

1796

3.67%3.08%23.20%

₫17.8B₫17,800,005,540

₫7,981,129,099

4,484 ALPHABET

10,000 ALPHABET

alphabet-erc404-7d-price-graph

1867

1.68%8.16%0.86%

₫12.98B₫12,975,825,192

10,000 404A

404aliens-7d-price-graph

2159

0.17%0.59%17.76%

₫3.1B₫3,099,565,298

--

94,474,677 BAKE

404-bakery-7d-price-graph

3558

8.93%1.98%19.18%

₫147.35B₫147,348,569,165

6,412 MYST

mystcl-7d-price-graph

4275

3.17%3.69%13.32%

₫80.75B₫80,746,496,103

₫1,005,174,485

11,054,287 LOONG

888,000,000 LOONG

plumpydragons-7d-price-graph
XtremeverseXTREME$508.80
EthereansOS$3.04
YESYES$5.13
EtherRock404ROCK$1130.72
Memefi Toybox 404TOYBOX$75.12
Maid SweepersSWPRS$10.64
Rugged ArtRUG$20.65
MonarchMNRCH$6.55
LONGTOTEMLONG$0.00
ERROR404 MEMEERROR404$7.63
Potion 404P404$5.83
AvatarAVATAR$0.02
CrystalCRYSTAL$127.52
AnonANON$--
Deez NutsDN$--
404Blocks404BLOCKS$--
Hiển thị 1 - 26 trong số 26
Hiển thị hàng
100