Top các token Fabric Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Fabric Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.10%2.49%1.77%

₫12555.73T₫12,555,730,084,014,720

19,386,431 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.05%0.86%1.60%

₫5234.23T₫5,234,229,005,389,047

120,256,010 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.08%1.80%2.03%

₫152.19T₫152,185,418,472,161

₫1,916,461,603,482

14,966,875 DOT

1,188,513,334 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

37

0.50%2.11%0.42%

₫35.15T₫35,146,909,338,776

₫1,017,127,858,888

26,332,893 NEAR

909,934,555 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

42

0.30%2.40%2.32%

₫25.71T₫25,710,944,524,624

₫558,207,485,020

195,233,989 GRT

8,992,445,288 GRT

the-graph-7d-price-graph

53

0.38%2.27%1.06%

₫21.24T₫21,237,194,640,899

₫1,261,411,347,959

111,562,429 MANA

1,878,271,532 MANA

decentraland-7d-price-graph

56

0.37%1.25%5.35%

₫20.06T₫20,055,819,444,961

₫386,798,965,650

26,654,110 STX

1,382,035,803 STX

stacks-7d-price-graph

103

0.19%1.08%0.33%

₫7.70T₫7,704,107,345,775

₫213,939,658,272

22,694,420 1INCH

817,240,950 1INCH

1inch-7d-price-graph

135

0.48%0.78%7.98%

₫5.11T₫5,111,078,645,337

₫356,072,482,351

42,712,654 OCEAN

613,099,141 OCEAN

ocean-protocol-7d-price-graph

150

0.30%2.42%0.98%

₫4.48T₫4,477,870,585,856

₫235,906,833,194

44,648,479 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph
Keep NetworkKEEP$0.12
RadicleRAD$1.90
StatusSNT$0.02
OrchidOXT$0.07
RSS3RSS3$0.11
StreamrDATA$0.03
Raiden Network TokenRDN$0.01
BloomBLT$0.03

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100