Top các token Fabric Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Fabric Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

3.58%0.52%

₫12939.51T₫12,939,511,192,257,098

19,045,575 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

4.02%0.92%

₫5516.30T₫5,516,297,006,382,882

120,865,980 ETH

ethereum-7d-price-graph

11

3.30%4.42%

₫223.34T₫223,342,946,782,007

₫12,196,356,549,823

53,929,930 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

22

3.03%4.27%

₫94.24T₫94,237,180,851,172

₫7,574,790,744,402

55,669,127 NEAR

692,573,799 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

35

4.14%4.73%

₫46.29T₫46,291,594,081,857

₫7,537,900,287,498

300,281,907 MANA

1,844,084,905 MANA

decentraland-7d-price-graph

52

3.62%4.11%

₫24.64T₫24,638,468,023,482

₫1,515,909,235,712

424,530,199 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

69

3.86%2.77%

₫15.64T₫15,636,825,857,934

₫266,340,190,833

22,388,060 STX

1,314,402,449 STX

stacks-7d-price-graph

99

0.85%0.10%

₫8.94T₫8,942,018,490,808

₫995,144,930,365

46,193,460 1INCH

415,078,006 1INCH

1inch-7d-price-graph

102

9.25%15.21%

₫8.32T₫8,319,358,657,041

₫2,382,725,787,757

242,729,132 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

154

6.64%8.67%

₫3.96T₫3,956,486,858,015

₫27,115,702,009

5,066,202 KEEP

739,216,092 KEEP

keep-network-7d-price-graph
Ocean ProtocolOCEAN$0.22
StatusSNT$0.03
OrchidOXT$0.13
RadicleRAD$2.00
StreamrDATA$0.04
RSS3RSS3$0.13
Raiden Network TokenRDN$0.11
BloomBLT$0.01

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100