Top các token Fabric Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

2.38%
17.64%

$907,394,200,542

$59,140,059,709

$1,219,501

18,710,968 BTC

1-price-graph

2

5.30%
2.05%

$441,409,071,313

$42,849,679,921

$11,249,807

115,888,078 ETH

1027-price-graph

8

0.26%
16.12%

$42,774,074,334

$6,832,972,316

$149,886,948

938,285,002 DOT

6636-price-graph

59

8.66%
18.06%

$2,339,438,125

$411,915,672

$66,338,718

376,764,801 NEAR

6535-price-graph

68

3.13%
13.95%

$1,955,743,925

$173,187,712

$139,957,458

1,580,487,121 MANA

1966-price-graph

71

0.28%
20.26%

$1,791,793,478

$18,581,450

$11,612,357

1,119,769,753 STX

4847-price-graph

74

2.85%
12.34%

$1,725,149,553

$342,644,321

$247,410,827

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

88

4.38%
17.63%

$1,342,737,705

$155,302,669

$97,349,152

841,675,022 ZRX

1896-price-graph

102

2.77%
27.50%

$916,870,859

$197,310,564

$35,992,332

167,250,650 1INCH

8104-price-graph

120

2.90%
12.78%

$607,677,485

$74,430,931

$425,079,661

3,470,483,788 SNT

1759-price-graph
Ocean ProtocolOCEAN$1.16
OrchidOXT$0.58
Keep NetworkKEEP$0.50
StreamrDATA$0.15
RadicleRAD$13.88
Raiden Network TokenRDN$0.78
BloomBLT$0.03

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100