Top các token BoostVC Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho BoostVC Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.16%1.60%2.36%

₫12,818.69T₫12,818,685,378,764,946

19,491,500 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.22%2.27%0.95%

₫4,733.23T₫4,733,229,955,844,551

120,227,110 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.40%1.09%2.14%

₫127.5T₫127,500,253,846,005

₫2,315,310,016,594

22,978,475 DOT

1,265,386,226 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

24

0.03%0.79%2.58%

₫66T₫66,001,899,388,989

18,334,415 XMR

monero-7d-price-graph

31

0.32%1.79%4.94%

₫36.86T₫36,864,915,795,121

₫2,085,245,099,404

25,454,141 FIL

450,002,147 FIL

filecoin-7d-price-graph

51

0.34%1.57%3.84%

₫15.7T₫15,698,640,718,623

₫338,591,605,659

20,561,155 XTZ

953,308,298 XTZ

tezos-7d-price-graph

62

0.21%0.27%6.24%

₫13.93T₫13,927,973,065,873

₫759,388,374,391

103,216,355 MANA

1,893,095,371 MANA

decentraland-7d-price-graph

74

0.18%0.29%2.71%

₫10.4T₫10,396,360,157,695

₫841,874,512,330

1,322,227 ZEC

16,328,269 ZEC

zcash-7d-price-graph

140

0.27%1.11%5.14%

₫4.29T₫4,285,911,894,670

₫339,389,570,084

3,169,854 ANT

40,029,852 ANT

aragon-7d-price-graph

154

0.03%3.82%8.26%

₫3.92T₫3,922,250,086,656

₫560,611,272,006

121,133,490 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph
SKALESKL$0.02
Keep NetworkKEEP$0.09
district0xDNT$0.02
HandshakeHNS$0.02
Ripio Credit NetworkRCN$0.00
Hiển thị 1 - 15 trong số 15
Hiển thị hàng
100