Top các token BoostVC Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho BoostVC Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

4.31%3.37%

₫9018.17T₫9,018,169,109,260,408

19,085,293 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

6.12%5.02%

₫3250.87T₫3,250,866,850,910,516

121,413,222 ETH

ethereum-7d-price-graph

11

3.80%8.67%

₫165.05T₫165,054,710,053,414

₫9,460,357,238,592

56,604,584 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

27

5.51%0.27%

₫52.36T₫52,361,732,944,453

18,143,324 XMR

monero-7d-price-graph

32

7.60%7.63%

₫39.05T₫39,052,906,248,395

₫4,561,365,695,574

215,987,841 MANA

1,849,216,541 MANA

decentraland-7d-price-graph

36

5.51%5.18%

₫32.28T₫32,278,740,830,306

₫1,307,710,647,514

36,474,374 XTZ

900,311,443 XTZ

tezos-7d-price-graph

39

3.97%4.58%

₫29.55T₫29,548,143,556,129

₫2,418,913,585,097

18,630,287 FIL

227,577,536 FIL

filecoin-7d-price-graph

51

6.11%7.89%

₫20.01T₫20,006,366,301,503

14,749,106 ZEC

zcash-7d-price-graph

110

1.01%7.87%

₫5.96T₫5,957,868,533,918

₫405,899,039,081

57,738,406 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

142

5.55%16.90%

₫4.04T₫4,043,363,002,060

₫191,046,075,945

172,328,958 SKL

3,647,227,671 SKL

skale-network-7d-price-graph
Keep NetworkKEEP$0.19
AragonANT$1.63
HandshakeHNS$0.07
district0xDNT$0.05
Ripio Credit NetworkRCN$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100