Top Prediction Markets Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

129

14.28%33.72%

$536,910,135

$71,420,832

1,463,241 REP

11,000,000 REP

1104-price-graph

163

2.86%17.29%

$383,397,246

$1,852,964

7,272 GNO

1,504,587 GNO

1659-price-graph

311

14.39%48.93%

$171,442,890

$6,379,792

22,629,637 PNK

608,121,784 PNK

3581-price-graph

702

12.67%34.64%

$33,914,070

$3,137,952

2,118,858 POLK

22,900,000 POLK

8579-price-graph

937

0.04%14.81%

$15,027,156

$466,432

378,611 ROOM

12,197,822 ROOM

8351-price-graph

1156

7.27%1.45%

$7,499,421

$2,254,856

10,435,388 PLOT

34,707,039 PLOT

7422-price-graph

1390

3.16%29.86%

$3,483,692

$1,405,237

766,414 TOTM

1,900,000 TOTM

8673-price-graph

1601

0.36%89.02%

$1,782,468

$254

1,422 GAP

10,000,000 GAP

4694-price-graph

1816

3.78%18.31%

$845,667

$552

33,024 STX

50,585,646 STX

1861-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
Sharpe Platform TokenSHP$0.00

Hiển thị 1 - 11 trong số 11

Hiển thị hàng

100