Top các token Prediction Markets hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Prediction Markets. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

96

0.49%0.97%0.77%

₫9.89T₫9,892,835,437,904

2,579,588 GNO

gnosis-gno-7d-price-graph

267

0.63%0.68%1.48%

₫2.29T₫2,290,935,352,962

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph

611

0.35%0.36%1.49%

₫507.88B₫507,876,964,578

₫14,936,906,157

18,557,451 PNK

630,980,856 PNK

kleros-7d-price-graph

926

2.63%0.38%1.94%

₫135.42B₫135,418,657,368

₫9,968,030,979

5,995,870 POLK

81,455,674 POLK

polkamarkets-7d-price-graph

1276

0.14%0.37%3.83%

₫43.43B₫43,426,620,938

₫3,006,687,672

4,591,635 PLOT

66,318,562 PLOT

plotx-7d-price-graph

1882

0.58%2.47%11.11%

₫6.98B₫6,984,395,245

₫1,734,939,119

3,103,381 ROOM

12,493,373 ROOM

optionroom-7d-price-graph

1954

0.36%4.45%18.03%

₫5.80B₫5,796,236,719

₫358,405,588

378,034 TOTM

6,113,675 TOTM

totemfi-7d-price-graph

2093

2.77%5.98%2.92%

₫3.80B₫3,801,793,381

₫357,519,248

4,809,406 STX

51,142,330 STX

stox-7d-price-graph

6095

0.10%2.59%66.90%
--

₫23,286,268

1,308,662 DPT

0 DPT

diviner-protocol-7d-price-graph

7131

0.20%0.59%6.44%

₫383.46M₫383,464,788

₫2,107,516

53,531 PERRY

9,740,000 PERRY

swaperry-7d-price-graph
PeerguessGUESS$0.00
Sharpe Platform TokenSHP$0.00
GAPSGAP$0.17
YOLOrektYOLO$0.00
pRAMS Outcome TokenPRAMS$0.00
pBENGALS Outcome TokenPBENGALS$0.00

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100