Top các token Prediction Markets hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Prediction Markets. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

105

0.12%0.87%1.77%

₫6.4T₫6,402,544,833,911

2,589,588 GNO

gnosis-gno-7d-price-graph

704

0.05%0.09%3.26%

₫278.83B₫278,828,635,535

₫2,689,870,975

6,937,895 PNK

719,173,427 PNK

kleros-7d-price-graph

838

0.06%9.24%7.24%

₫173.58B₫173,579,608,881

₫74,748,904,867

4,736,950 REP

11,000,000 REP

augur-7d-price-graph

1117

0.13%0.83%0.11%

₫51.7B₫51,703,858,942

₫4,632,264,607

8,722,035 POLK

97,352,570 POLK

polkamarkets-7d-price-graph

1466

0.15%0.11%2.60%

₫12.63B₫12,628,528,048

₫1,021,920,535

1,010,984 ROOM

12,493,373 ROOM

optionroom-7d-price-graph

1532

0.17%1.05%0.27%

₫9.41B₫9,410,365,608

₫2,373,138,329

16,724,443 PLOT

66,318,562 PLOT

plotx-7d-price-graph

1725

37.99%30.95%5.83%

₫3.95B₫3,953,739,409

₫40,107,974

2,315,779 COR

228,283,474 COR

coreto-7d-price-graph

1944

0.25%2.72%0.43%

₫1.04B₫1,040,195,681

₫309,562,023

1,819,428 TOTM

6,113,675 TOTM

totemfi-7d-price-graph

2945

0.05%0.37%4.43%
--

₫2,138,357,791

23,088,299 STX

--
stox-7d-price-graph

7821

0.17%0.60%0.65%

₫280.42M₫280,420,278

--

9,740,000 PERRY

swaperry-7d-price-graph
Diviner ProtocolDPT$0.00
PeerguessGUESS$0.00
Sharpe Platform TokenSHP$0.00
GAPSGAP$0.17
YOLOrektYOLO$0.00
pRAMS Outcome TokenPRAMS$0.00
pBENGALS Outcome TokenPBENGALS$0.00
Hiển thị 1 - 17 trong số 17
Hiển thị hàng
100