Top các token Transport hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Transport. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1259

6.55%26.19%

₫90.60B₫90,595,732,951

₫2,413,184,213

203,118,657 CV

7,625,478,192 CV

2450-price-graph

1868

2.72%0.55%

₫15.33B₫15,329,757,558

₫63,273,956

20,637,618 CBM

4,999,998,401 CBM

4253-price-graph

2683

38.95%69.06%

₫20.52M₫20,521,566

₫313,491,558

305,524,018 ARNX

20,000,000 ARNX

2153-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 4 trong số 4

Hiển thị hàng

100