Top các token Transport hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Transport. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

2562

₫0.06212
0.05%3.70%38.72%

₫1.24M₫1,242,397

₫3,736,916

60,156,555 ARNX

20,000,000 ARNX

aeron-7d-price-graph

3317

₫0.41
0.02%5.53%15.28%--

₫5,573,070,861

13,593,910,960 EVDC

0 EVDC

electric-vehicle-direct-currency-7d-price-graph

9654

₫0.02532
0.01%0.07%8.95%

₫1.78B₫1,781,762,961

--

70,360,000,000 IRYDE

iryde-coin-7d-price-graph
--------------------
--------------------
Hiển thị 1 - 5 trong số 5
Hiển thị hàng
100