Các loại tiền điện tử:  22,360Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,036,216,502,188.33Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,242,066,706Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.4% ETH: 18.5%Phí gas trên ETH:  17 Gwei

Top các token Transport hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Transport. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1330

0.23%2.74%3.57%

₫30.51B₫30,510,702,752

₫555,277,612

138,779,410 CV

7,625,478,192 CV

carvertical-7d-price-graph

2435

0.10%2.27%7.95%

₫269.88M₫269,876,402

₫172,718

3,199,355 CBM

4,999,088,401 CBM

cryptobonusmiles-7d-price-graph

2573

0.39%8.51%24.37%

₫5.87M₫5,868,126

₫317,176,285

1,081,013,894 ARNX

20,000,000 ARNX

aeron-7d-price-graph

5596

0.06%4.66%3.70%
--

₫42,128,729

100,238,489 EVDC

0 EVDC

electric-vehicle-direct-currency-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 5 trong số 5

Hiển thị hàng

100