Top các token Yield Aggregator hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Yield Aggregator. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

83

10.28%63.38%

₫9.05T₫9,047,061,548,453

₫1,470,821,146,495

10,514,183 CVX

64,673,029 CVX

convex-finance-7d-price-graph

117

1.29%12.81%

₫5.44T₫5,444,689,892,500

36,638 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

292

1.88%33.44%

₫1.66T₫1,661,390,215,773

12,471,923 RGT

rari-governance-token-7d-price-graph

350

0.35%0.68%

₫1.21T₫1,210,790,601,850

₫123,295,971,293

45,450,226 ALPHA

446,330,126 ALPHA

alpha-finance-lab-7d-price-graph

402

0.88%7.38%

₫951.92B₫951,922,356,682

₫656,068,400,184

33,081,777 BEL

48,000,000 BEL

bella-protocol-7d-price-graph

408

0.50%0.65%

₫920.18B₫920,184,812,627

₫125,206,024,554

1,706,188 BADGER

12,539,396 BADGER

badger-dao-7d-price-graph

425

1.53%5.25%

₫862.89B₫862,891,167,460

38,596 YFII

yearn-finance-ii-7d-price-graph

454

3.94%11.84%

₫770.60B₫770,599,608,479

₫826,443,688,373

151,865,671 ALPACA

141,603,872 ALPACA

alpaca-finance-7d-price-graph

480

0.53%18.08%

₫705.88B₫705,875,776,286

₫461,017,351,674

443,224 FARM

678,632 FARM

harvest-finance-7d-price-graph

485

0.24%0.50%

₫698.83B₫698,826,478,049

72,000 BIFI

beefy-finance-7d-price-graph
AkropolisAKRO$0.00
AutoAUTO$279.94
Inverse FinanceINV$83.76
mStable Governance Token: Meta (MTA)MTA$0.13
VesperVSP$0.57
saffron.financeSFI$45.84
vEmpire DDAOVEMP$0.02
Pickle FinancePICKLE$1.21
TarotTAROT$0.06
OctoFiOCTO$1.49
IdleIDLE$0.21
88mphMPH$2.11
GolffGOF$0.04
APY.FinanceAPY$0.00
Stake DAOSDT$0.37
SnowballSNOB$0.04
Pancake BunnyBUNNY$0.09
yAxisYAXIS$0.02
Value LiquidityVALUE$0.29
EQIFIEQX$0.02
BT.FinanceBT$0.25
TENTENFI$0.01
xTokenXTK$0.01
Tiki TokenTIKI$0.00
Wault [New]WAULTX$0.00
BearnBFI$5.70
JaguarSwapJAGUAR$0.14

Hiển thị 1 - 37 trong số 37

Hiển thị hàng

100