Top các token Yield Aggregator hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

57

3.49%
19.14%

$2,386,056,528

36,635 YFI

5864-price-graph

124

8.14%
0.70%

$522,693,767

$91,453,815

$49,966,718

285,579,035 ALPHA

7232-price-graph

185

11.25%
23.32%

$225,543,528

$21,803,693

$859,353

8,889,388 BADGER

7859-price-graph

338

11.96%
26.18%

$123,828,174

$9,448,209

$38,931

510,232 BUNNY

7791-price-graph

361

11.47%
24.25%

$110,330,754

$20,009,268

$519,632,413

2,865,244,089 AKRO

4134-price-graph

382

0.97%
7.63%

$99,868,868

$2,675,052

$233,671

8,723,740 RGT

7486-price-graph

386

8.68%
2.76%

$96,775,633

38,596 YFII

5957-price-graph

406

14.00%
26.93%

$87,849,880

$22,179,798

$7,952,926

31,500,000 BEL

6928-price-graph

411

9.27%
20.66%

$86,679,984

72,000 BIFI

7311-price-graph

449

11.48%
45.96%

$75,517,238

$3,919,976

$170,254

3,279,895 VSP

8492-price-graph
Harvest FinanceFARM$131.44
saffron.financeSFI$792.66
88mphMPH$125.78
AutoAUTO$2399.69
APY.FinanceAPY$1.08
mStable Governance Token: Meta (MTA)MTA$1.64
Pickle FinancePICKLE$19.41
OctoFiOCTO$29.78
IdleIDLE$14.48
yAxisYAXIS$19.83
Stake DAOSDT$3.17
Value LiquidityVALUE$2.93
Inverse FinanceINV$647.91
xTokenXTK$0.16
BearnBFI$304.96
BT.FinanceBT$7.55
Wault [New]WAULTX$0.08
JaguarSwapJAGUAR$5.60
Snowball FinanceSNOB$0.41

Hiển thị 1 - 29 trong số 29

Hiển thị hàng

100