Top các token Yield Aggregator hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Yield Aggregator. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

129

0.45%5.20%5.64%

₫8.48T₫8,480,059,954,316

₫260,496,354,959

2,824,076 CVX

91,933,477 CVX

convex-finance-7d-price-graph

150

0.73%4.43%1.81%

₫6.86T₫6,863,992,913,023

33,228 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

361

0.36%1.26%4.64%

₫2.03T₫2,026,776,806,832

₫211,417,075,881

88,247,924 ALPHA

846,000,000 ALPHA

alpha-finance-lab-7d-price-graph

364

0.93%11.10%30.94%

₫2.01T₫2,013,360,020,427

₫1,192,036,433,639

10,927,461 BADGER

18,456,578 BADGER

badger-dao-7d-price-graph

498

0.36%1.75%12.76%

₫1.11T₫1,109,943,593,020

38,596 YFII

yearn-finance-ii-7d-price-graph

502

0.46%1.60%9.62%

₫1.09T₫1,088,836,299,371

₫254,066,233,822

15,166,931 BEL

65,000,000 BEL

bella-protocol-7d-price-graph

590

0.41%1.05%1.50%

₫758.36B₫758,360,050,087

80,000 BIFI

beefy-finance-7d-price-graph

625

0.34%5.71%12.35%

₫686.41B₫686,412,303,794

₫270,813,768,749

59,274,976 ALPACA

150,240,044 ALPACA

alpaca-finance-7d-price-graph

651

1.19%3.81%4.60%

₫613.01B₫613,013,966,575

₫148,849,134,306

1,072,414,147 AKRO

4,416,584,973 AKRO

akropolis-7d-price-graph

661

1.78%0.04%8.40%

₫587.65B₫587,648,783,958

684,869 FARM

harvest-finance-7d-price-graph
Inverse FinanceINV$42.66
Rari Governance TokenRGT$0.68
VesperVSP$0.43
VEMPVEMP$0.01
THENATHE$0.14
TarotTAROT$0.04
yAxisYAXIS$2.29
IdleIDLE$0.25
saffron.financeSFI$22.63
mStable Governance Token: Meta (MTA)MTA$0.03
AutoAUTO$19.08
Pickle FinancePICKLE$0.55
OctoFiOCTO$0.51
Stake DAOSDT$0.36
88mphMPH$0.55
GolffGOF$0.01
APY.FinanceAPY$0.00
SnowballSNOB$0.01
Pancake BunnyBUNNY$0.14
EQIFIEQX$0.01
Value LiquidityVALUE$0.02
TENTENFI$0.00
BT.FinanceBT$0.24
xTokenXTK$--
BearnBFI$--
Wault [New]WAULTX$--
JaguarSwapJAGUAR$--
Tiki TokenTIKI$--
UnoFarmUNF$--
Hiển thị 1 - 39 trong số 39
Hiển thị hàng
100