Top các token Play To Earn hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Play To Earn. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

52

0.07%1.75%2.76%

₫15.36T₫15,358,999,536,922

₫565,508,273,651

5,202,977 AXS

141,310,958 AXS

axie-infinity-7d-price-graph

54

0.36%1.34%1.72%

₫15.13T₫15,132,314,476,899

₫808,218,883,040

110,288,283 SAND

2,064,931,926 SAND

the-sandbox-7d-price-graph

60

0.06%1.87%3.77%

₫13.56T₫13,561,570,296,632

₫874,606,897,846

122,088,684 MANA

1,893,095,371 MANA

decentraland-7d-price-graph

90

0.27%1.00%5.87%

₫7.95T₫7,948,186,443,862

₫841,060,115,194

2,590,044,483 GALA

24,476,438,815 GALA

gala-7d-price-graph

154

0.35%4.43%2.85%

₫3.88T₫3,880,154,197,311

₫320,155,787,096

35,677,270 MC

432,393,590 MC

merit-circle-7d-price-graph

160

0.36%0.24%3.20%

₫3.6T₫3,601,500,198,873

₫179,388,103,781

470,062,184,630 FLOKI

9,437,242,580,445 FLOKI

floki-inu-7d-price-graph

165

0.13%0.17%5.21%

₫3.42T₫3,424,339,199,131

3,597,282 ILV

illuvium-7d-price-graph

168

0.14%0.78%1.70%

₫3.35T₫3,353,952,284,300

₫100,765,238,049

100,994,360 WAXP

3,361,578,575 WAXP

wax-7d-price-graph

218

0.33%4.10%4.46%

₫7.23T₫7,225,763,367,176

₫148,178,627,506

6,526,297 WEMIX

318,247,479 WEMIX

wemix-7d-price-graph

323

0.12%0.10%1.33%

₫1.43T₫1,427,032,675,319

₫129,610,420,664

3,768,243,176 SLP

41,488,995,354 SLP

smooth-love-potion-7d-price-graph
Yield Guild GamesYGG$0.20
MOBOXMBOX$0.23
MyNeighborAliceALICE$0.72
Nakamoto GamesNAKA$0.58
AavegotchiGHST$0.77
XYOXYO$0.00
Gods UnchainedGODS$0.16
Alien WorldsTLM$0.01
Mines of DalarniaDAR$0.08
BiswapBSW$0.07
Seedify.fundSFUND$0.57
RACARACA$0.00
Games for a LivingGFAL$0.03
Guild of GuardiansGOG$0.06
GuildFiGF$0.05
Star Atlas DAOPOLIS$0.13
WAGMI GamesWAGMIGAMES$0.00
DeRaceDERC$0.15
SplintershardsSPS$0.01
GameFi.orgGAFI$1.83
Boson ProtocolBOSON$0.14
VoxiesVOXEL$0.13
Star AtlasATLAS$0.00
UFO GamingUFO$0.00
VIDT DAOVIDT$0.02
Battle WorldBWO$0.04
Victoria VRVR$0.01
Rebel BotsRBLS$0.06
AuroryAURY$0.43
REVVREVV$0.01
SIDUSSIDUS$0.00
DEAPcoinDEP$0.00
WeWayWWY$0.00
RealFevrFEVR$0.00
NetvrkNTVRK$0.08
MagicCraftMCRT$0.00
XayaCHI$0.06
PlayZapPZP$0.20
AffynFYN$0.01
ExeedmeXED$0.03
CropBytesCBX$0.02
SHILL TokenSHILL$0.01
UNKJDMBS$0.01
DOGAMÍDOGA$0.01
FabweltWELT$0.01
DecimatedDIO$0.01
DotmoovsMOOV$0.00
ChainGuardiansCGG$0.03
XCarnivalXCV$0.00
X World GamesXWG$0.00
SENATESENATE$0.02
MARS4MARS4$0.00
GAMEEGMEE$0.00
Revolve GamesRPG$0.02
Decentral Games ICEICE$0.00
KryptomonKMON$0.01
Polychain MonstersPMON$0.35
FaraLandFARA$0.03
FEARFEAR$0.06
ZooKeeperZOO$0.00
Seascape CrownsCWS$0.17
Heroes ChainedHEC$0.02
SafeMoon InuSMI$0.00
Monsta InfiniteMONI$0.01
Blockchain Monster HuntBCMC$0.00
TenUpTUP$0.02
Defina FinanceFINA$0.01
Wall Street GamesWSG$0.00
ErthaERTHA$0.00
LOCGameLOCG$0.01
CryptoBladesSKILL$0.36
BinemonBIN$0.00
CryptoZoonZOON$0.00
PlayermonPYM$0.00
DinoXDNXC$0.01
BinamonBMON$0.00
CarbonCRBN$0.01
MetaSoccerMSU$0.00
POLKERPKR$0.00
COGICOGI$0.00
MistMIST$0.00
RaceFiRACEFI$0.00
ASPO WorldASPO$0.00
Rune ShardsRXS$0.00
Chain of LegendsCLEG$0.00
MicroPetsPETS$0.00
My Master WarMAT$0.00
Creo EngineCREO$0.00
Dracula TokenDRC$0.01
CryptopolisCPO$0.00
Hiển thị 1 - 100 trong số 325
Hiển thị hàng
100