Top các token Huobi Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Huobi Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.68%2.76%1.84%

₫10678.24T₫10,678,235,599,522,718

19,116,125 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

1.20%2.71%5.15%

₫5022.23T₫5,022,226,655,499,955

121,882,127 ETH

ethereum-7d-price-graph

40

1.28%3.16%14.88%

₫37.73T₫37,725,249,176,049

₫2,761,534,349,831

73,201,222 THETA

1,000,000,000 THETA

theta-network-7d-price-graph

69

0.42%2.53%9.21%

₫15.63T₫15,633,554,161,018

₫1,295,987,786,621

110,026,484 STX

1,327,254,014 STX

stacks-7d-price-graph

82

1.75%7.73%25.14%

₫12.36T₫12,355,392,548,914

₫6,253,314,323,571

2,544,460,437 ROSE

5,027,383,223 ROSE

oasis-network-7d-price-graph

119

1.29%0.63%0.02%

₫6.65T₫6,650,370,197,844

₫455,737,565,142

1,273,852,348 IOST

18,588,745,668 IOST

iostoken-7d-price-graph

130

1.51%0.67%2.41%

₫5.91T₫5,909,612,976,945

₫426,835,689,721

63,216,954 ONT

875,249,524 ONT

ontology-7d-price-graph

160

2.49%0.12%12.70%

₫3.78T₫3,779,848,622,977

₫143,218,867,408

1,263,258,760 CKB

33,340,068,750 CKB

nervos-network-7d-price-graph

162

1.00%3.01%9.00%

₫3.72T₫3,718,101,111,030

₫544,808,181,795

146,387,575 REN

999,037,500 REN

ren-7d-price-graph

186

0.92%0.54%6.22%

₫2.91T₫2,905,495,312,947

₫114,049,273,294

82,067,540 CFX

2,090,735,404 CFX

conflux-network-7d-price-graph
Terra ClassicLUNC$0.00
aelfELF$0.18
ThunderCoreTT$0.01
RSS3RSS3$0.14
Alethea Artificial Liquid Intelligence TokenALI$0.02
TorumXTM$0.04
ROCO FINANCEROCO$0.15
VisionGameVISION$0.01

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100