CVP

PowerPool giá 
CVP

₫10,841.43  

4.07% (1n)

biểu đồ PowerPool sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về PowerPool
Vốn hóa thị trường
 

4.07%

₫330,559,826,682
#911
Khối lượng (24 giờ)
 

15.52%

₫78,111,532,388
#622
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
23.63%
Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL)
 
₫12,410,141,361
Vốn hóa thị trường / Tổng giá trị tài sản bị khoá
 
26.63626602
Lượng cung lưu hành
 
30,490,413 CVP
Tổng cung
 
100,000,000 CVP
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫1,084,143,479,320
công cụ chuyển đổi CVP sang VND
CVP
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫10,730.59
Cao
₫11,349.63
Cao nhất mọi thời đại
Sep 01, 2020 (3 years ago)
₫406,058.75
-97.33%
Thấp nhất mọi thời đại
Jun 18, 2022 (2 years ago)
₫5,253.40
+106.37%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi21,792x
1254th / 8.8K
Thẻ
DeFiDAOYearn PartnershipsHiển thị tất cả
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

PowerPool community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

PowerPool markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về PowerPool%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về PowerPool

What Is PowerPool?

PowerPool is a DAO that develops and operates a decentralized and permissionless network of Keeper bots dedicated to automatically executing on-chain strategies/actions.

The network acts as a ‘Transaction Signing As a Service’ tool for users and protocols, allowing them to automate daily Defi routine actions and tasks with complicated logic. The network supports interval-based tasks (e.g. claiming rewards) and complex resolver tasks with arbitrary on-chain logic (e.g. limit orders, liquidation protection, Uniswap v3 position management, etc.).

The protocol's native token is CVP. It serves as (1) the token for securing the operation of PowerPool Keepers (staking $CVP is required to run a node) and (2) the governance token for the PowerPool DAO, allowing DAO members to determine key protocol decisions.

PowerPool is deployed on Ethereum, Arbitrum, Gnosis, and Sepolia testnet, supports Account Abstraction (AA), and is integrated with Gnosis Safe.

What is on-chain automation?

How to use automation or participate in the network as a Keeper node?

PowerPool’s value proposition

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về PowerPool

Đang tải...