Top các token DeFi 2.0 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DeFi 2.0. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

13.28%35.72%

₫14.62T₫14,616,698,170,294

₫3,157,156,075,702

17,526,116,136 SPELL

81,140,730,301 SPELL

spell-token-7d-price-graph

2

2.54%34.30%

₫3.77T₫3,769,682,516,888

1,067,582 ALCX

alchemix-7d-price-graph

3

3.82%39.70%

₫2.56T₫2,556,984,407,692

1,663,068 OHM

olympus-7d-price-graph

4

22.36%46.19%

₫810.89B₫810,890,685,698

55,994 TIME

wonderland-7d-price-graph

5

18.33%45.02%

₫1.91T₫1,906,604,695,000

3,504,900 HEC

hector-dao-7d-price-graph

6

9.32%30.34%

₫4.07T₫4,072,592,327,770

₫219,294,549,305

289,571 TOKE

5,377,717 TOKE

tokemak-7d-price-graph

7

0.22%26.84%

₫2.25T₫2,253,760,078,638

₫45,338,976,464

33,543 KLIMA

1,667,376 KLIMA

klimadao-7d-price-graph

8

5.33%36.19%

₫40.22B₫40,217,399,869

19,215 NMS

nemesis-dao-7d-price-graph

9

1.06%12.28%
--

0 GYRO

gyro-7d-price-graph

10

0.71%0.97%
--

₫505,352,130

31,106 EIGHT

0 EIGHT

8ight-finance-7d-price-graph
Life DAOLF$3.73
NidhiDAOGURU$3.36
Tempo DAOTEMPO$0.68
Cerberus3DOG$0.00
RomeROME$135.38
TempleDAOTEMPLE$2.47

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100