Top các token DeFi 2.0 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DeFi 2.0. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

339

0.10%1.76%1.39%

₫1.47T₫1,470,780,143,767

₫134,500,560,744

9,822,078,021 SPELL

107,405,628,969 SPELL

spell-token-7d-price-graph

440

0.07%0.37%6.61%

₫913.77B₫913,772,005,635

10,000,000 UQC

uquid-coin-7d-price-graph

503

0.04%0.69%0.84%

₫729.02B₫729,015,845,975

1,830,388 ALCX

alchemix-7d-price-graph

737

0.33%1.75%0.67%

₫286.60B₫286,595,832,458

₫2,214,679,579

126,074 TOKE

16,314,929 TOKE

tokemak-7d-price-graph

2972

0.12%0.22%0.38%

₫412.86B₫412,856,504,639

1,663,068 OHM

olympus-7d-price-graph

3050

0.01%0.93%1.84%

₫386.39B₫386,392,864,487

₫10,040,468,560

680,355,902 JPEG

26,182,509,745 JPEG

jpeg-d-7d-price-graph

3200

0.17%1.49%1.21%

₫342.32B₫342,319,281,365

3,536,334 HEC

hector-dao-7d-price-graph

4304

0.01%0.56%0.89%

₫751.03B₫751,029,845,540

₫947,487,166

39,734 USX

31,495,532 USX

token-force-usd-7d-price-graph

4527

0.01%2.12%10.37%

₫324.51B₫324,513,666,151

₫657,432,020

16,302 KLIMA

8,047,010 KLIMA

klimadao-7d-price-graph

4587

0.07%1.66%0.65%

₫39.68B₫39,681,859,183

₫586,997,661

5,699 NMSP

385,271 NMSP

nemesis-dao-7d-price-graph
GyroGYRO$2.19
Brinc.fiBRC$0.02
RomeROME$14.92
8ight FinanceEIGHT$0.72
NidhiDAOGURU$0.64
Cerberus3DOG$0.00
Life DAOLF$5.33
Tempo DAOTEMPO$0.00
TempleDAOTEMPLE$0.97

Hiển thị 1 - 19 trong số 19

Hiển thị hàng

100