Các loại tiền điện tử:  21,120Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $911,218,901,272.074Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,706,091,609.87Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.2% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  9 Gwei

Top các token Loyalty hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Loyalty. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

292

0.10%5.32%1.54%

₫1.67T₫1,669,068,711,171

₫296,213,937,650

1,774,725,844 STMX

10,000,000,000 STMX

stormx-7d-price-graph

346

0.44%5.57%6.44%

₫1.25T₫1,251,203,734,779

₫60,344,507,866

538,556,709 IQ

11,166,619,627 IQ

everipedia-7d-price-graph

434

0.51%4.65%4.48%

₫820.84B₫820,836,700,111

₫15,488,711,238

165,877,487 CRE

8,790,810,727 CRE

carry-7d-price-graph

593

0.66%5.00%3.13%

₫458.89B₫458,886,120,082

₫49,081,769,341

106,880,580 GTO

999,271,532 GTO

gifto-7d-price-graph

786

0.26%0.82%0.97%

₫203.00B₫203,004,564,993

₫811,809,894

23,994 AVT

6,000,000 AVT

aventus-7d-price-graph

1447

0.03%1.25%0.74%

₫21.65B₫21,651,194,486

₫218,494,392

13,380,168 OLY

1,325,876,724 OLY

olyseum-7d-price-graph

1502

0.30%0.65%0.16%

₫17.97B₫17,967,432,761

₫1,031,904,702

2,502,040 BIST

43,565,302 BIST

bistroo-7d-price-graph

2033

0.69%8.31%7.88%

₫3.34B₫3,338,285,872

--

120,355,919 DONUT

donut-7d-price-graph

2197

0.60%8.02%2.48%

₫1.77B₫1,773,893,523

₫79,102

222,920 CBM

4,999,088,401 CBM

cryptobonusmiles-7d-price-graph

2386

0.60%8.02%3.82%

₫629.85M₫629,847,034

₫496,609

1,577 MORE

2,000,000 MORE

more-coin-7d-price-graph
FirstBlood1ST$2.92
IncentINCNT$0.05
GoodomyGOOD$0.00
Bitbook GamblingBXK$0.04
BitfariFARI$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100