Top các token Loyalty hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

154

8.78%
23.74%

$308,934,176

$27,324,621

$754,312,712

8,528,314,908 STMX

2297-price-graph

284

3.93%
10.42%

$173,248,344

$7,439,215

$425,376,916

9,906,401,376 IQ

2930-price-graph

381

10.66%
22.52%

$100,224,155

$1,182,100

$93,257,620

7,906,832,783 CRE

3946-price-graph

578

6.39%
23.82%

$46,155,823

$50,257,957

$838,692,285

770,236,879 GTO

2289-price-graph

645

8.00%
39.84%

$35,772,666

$82,320

$2,656,624

1,154,453,655 OLY

8484-price-graph

1350

5.74%
15.07%

$3,739,091

$378,098

$4,653,189

46,016,354 INCNT

1475-price-graph

1368

21.31%
24.27%

$3,594,440

$172,357

$287,706

6,000,000 AVT

1948-price-graph

1473

1.65%
28.93%

$2,543,428

$187,716

$369,022,253

4,999,998,401 CBM

4253-price-graph

1521

9.61%
10.41%

$2,167,828

$100,312

$5,569,226

120,355,919 DONUT

6156-price-graph

2065

2.23%
52.14%

$260,991

$9,208

$70,565

2,000,000 MORE

1722-price-graph
FirstBlood1ST$4.09
Bitbook GamblingBXK$0.06
GoodomyGOOD$--

Hiển thị 1 - 13 trong số 13

Hiển thị hàng

100