Top các token Tourism hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Tourism. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

462

5.15%23.44%

₫2.22T₫2,224,159,458,644

₫283,271,544,528

6,562,009 AVA

51,522,837 AVA

travala-7d-price-graph

1933

31.18%22.02%

₫18.20B₫18,195,892,247

₫39,628,006

51,179,233 XLAB

23,499,840,241 XLAB

xceltoken-plus-7d-price-graph

2277

0.62%26.54%

₫5.52B₫5,519,059,400

₫13,856,606

44,297 HERON

17,643,594 HERON

heron-asia-7d-price-graph

2384

0.10%21.53%

₫3.15B₫3,145,525,303

₫16,519,530

30,141 BPC

5,739,224 BPC

backpacker-coin-7d-price-graph

2533

14.42%20.35%

₫1.16B₫1,158,525,442

₫5,000,124,552

134,862,812 EVN

31,247,621 EVN

evencoin-7d-price-graph

2561

4.18%2.48%

₫939.73M₫939,731,781

--

2,153,333 TVNT

travelnote-7d-price-graph

2587

0.10%32.74%

₫768.57M₫768,569,715

₫384,894

38,234 MAR

76,347,850 MAR

mchain-7d-price-graph

2636

0.10%15.03%

₫490.45M₫490,453,726

₫166,951

8,292 KEMA

24,360,241 KEMA

kemacoin-7d-price-graph

2643

2.84%27.81%

₫474.98M₫474,982,526

--

643,413 SHB

skyhub-coin-7d-price-graph

2710

1.87%0.95%

₫208.58M₫208,583,584

₫520,295

621,563 GDR

249,181,440 GDR

guider-7d-price-graph
TriipMilesTIIM$0.05
TripCandyCANDY$0.01
LockTripLOC$3.25
TratokTRAT$0.03
Winding TreeLIF$0.09
Atlas TokenATLS$0.01
Rilcoin CriptomonedaRIL$0.00
ELDORADO TOKENERD$0.00
TavittcoinTAVITT$0.41
TourivaTOUR$0.00

Hiển thị 1 - 20 trong số 20

Hiển thị hàng

100