Top Tourism Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

194

2.05%1.67%

$252,978,881

$8,767,921

1,727,286 AVA

49,837,003 AVA

2776-price-graph

353

3.79%4.33%

$143,242,557

$177,388

18,516 LOC

14,952,163 LOC

2287-price-graph

1349

4.39%32.60%

$4,403,578

$322

1,572,000 XLAB

21,499,840,241 XLAB

4709-price-graph

1501

0.72%1.29%

$2,614,977

$419,975

1,073,125 BPC

6,681,818 BPC

5641-price-graph

2207

38.34%7.40%

$135,682

$237,680

54,737,736 EVN

31,247,621 EVN

3261-price-graph

2318

0.87%3.63%

$63,614

$299

3,020 SHB

643,413 SHB

3604-price-graph

2333

0.87%43.55%

$58,778

$0

2 KEMA

24,360,241 KEMA

5236-price-graph

2349

2.46%6.55%

$48,092

$121

156,240 MAR

61,897,450 MAR

4510-price-graph

2357

14.38%1.53%

$43,087

--

2,153,333 TVNT

3644-price-graph

2370

13.87%41.81%

$37,616

$518

3,432,177 GDR

249,181,440 GDR

4881-price-graph
TratokTRAT$0.03
Atlas TokenATLS$0.01
TavittcoinTAVITT$0.13
Winding TreeLIF$0.09
Rilcoin CriptomonedaRIL$--
ELDORADO TOKENERD$--
TriipMilesTIIM$0.00
TourivaTOUR$--

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100