Top các token Zero Knowledge Proofs hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

50

0.87%
0.04%

$3,651,850,396

$1,802,995,726

$5,809,755

11,767,281 ZEC

1437-price-graph

99

0.87%
15.23%

$1,035,531,802

$25,491,965

$5,550,699

225,479,897 CELO

5567-price-graph

211

10.14%
37.02%

$1,438,680,175

$5,266,529

$663,746

181,318,416 ARRR

3951-price-graph

285

4.75%
31.19%

$187,109,831

$12,993,960

$823,569

11,859,188 FIRO

1414-price-graph

396

2.08%
20.13%

$102,604,633

$2,318,702

$1,472,978

65,180,592 PIVX

1169-price-graph

593

4.27%
1.50%

$47,819,683

$274,641

$1,551,389

270,123,444 TLOS

4660-price-graph

1346

1.61%
9.64%

$4,231,632

$20,507

$44,563

9,195,631 ZCL

1447-price-graph

2681

5.97%
26.93%
--

$2,752,625

$1,370,081

0 CELL

8992-price-graph

2829

4.16%
38.99%
--

$875,062

$435,183

0 VAL

9516-price-graph

2855

5.01%
71.33%
--

$753,060

$10,583

--
8646-price-graph
FindoraFRA$0.03

Hiển thị 1 - 11 trong số 11

Hiển thị hàng

100