Top các token Zero Knowledge Proofs hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Zero Knowledge Proofs. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

59

5.63%22.43%

₫54.93T₫54,933,041,880,693

13,237,913 ZEC

zcash-7d-price-graph

80

9.15%23.71%

₫31.05T₫31,046,068,584,119

₫1,189,044,567,304

14,063,697 CELO

367,204,495 CELO

celo-7d-price-graph

87

8.63%26.15%

₫25.03T₫25,030,217,557,730

₫1,159,596,626,195

14,495,957 MINA

312,899,287 MINA

mina-7d-price-graph

265

1.39%19.93%

₫6.24T₫6,236,388,396,138

₫12,274,228,216

371,310 ARRR

188,658,313 ARRR

pirate-chain-7d-price-graph

284

0.49%18.28%

₫5.44T₫5,440,776,841,394

₫79,177,428,293

3,930,997 TLOS

270,123,444 TLOS

telos-7d-price-graph

509

4.45%21.08%

₫1.76T₫1,760,371,982,588

₫109,934,135,059

789,697 FIRO

12,645,399 FIRO

firo-7d-price-graph

570

4.03%9.42%

₫1.35T₫1,348,606,895,230

₫217,412,019

10,583 VRSC

65,644,513 VRSC

veruscoin-7d-price-graph

650

2.98%28.98%

₫950.10B₫950,102,133,002

₫41,625,719,823

1,254,549 CELL

28,634,932 CELL

cellframe-7d-price-graph

655

8.43%29.09%

₫928.71B₫928,714,728,664

₫14,261,146,030

1,040,090 PIVX

67,732,750 PIVX

pivx-7d-price-graph

1752

0.42%24.36%

₫31.44B₫31,436,740,055

₫1,923,187,531

568,147 ZCL

9,287,024 ZCL

zclassic-7d-price-graph
BlackHatBLKC$0.46
FindoraFRA$0.04
Valkyrie NetworkVAL$0.07

Hiển thị 1 - 13 trong số 13

Hiển thị hàng

100