Top các token Zero Knowledge Proofs hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Zero Knowledge Proofs. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

14

0.34%2.12%2.45%

₫244.91T₫244,906,958,796,194

₫15,612,955,647,483

613,170,740 MATIC

9,618,280,135 MATIC

polygon-7d-price-graph

22

0.27%1.81%1.78%

₫114.1T₫114,098,156,912,743

₫2,159,240,344,950

26,290,258 IMX

1,389,224,659 IMX

immutable-x-7d-price-graph

62

0.99%4.49%6.85%

₫34.57T₫34,570,030,943,922

₫9,636,649,242,914

202,935,330 STRK

728,000,000 STRK

starknet-token-7d-price-graph

64

0.87%2.21%2.05%

₫33.96T₫33,960,681,722,812

₫1,302,781,823,884

40,650,695 MINA

1,059,674,999 MINA

mina-7d-price-graph

83

0.63%4.90%10.57%

₫25.57T₫25,566,577,334,394

₫3,550,369,588,953

41,051,548 ETHDYDX

295,616,430 ETHDYDX

dydx-ethdydx-7d-price-graph

84

1.18%10.32%5.96%

₫24.97T₫24,974,123,212,787

₫15,139,691,227,113

83,727,093 WLD

138,114,491 WLD

worldcoin-org-7d-price-graph

107

0.09%2.54%4.58%

₫18.01T₫18,014,955,442,902

₫6,214,124,763,183

86,580,581 MANTA

251,000,000 MANTA

manta-network-7d-price-graph

122

0.68%6.92%2.79%

₫14.21T₫14,209,005,556,821

₫4,539,192,891,651

351,404,760 ALT

1,100,000,000 ALT

altlayer-7d-price-graph

128

1.04%2.72%23.17%

₫13.91T₫13,910,791,402,194

5,250,547 METIS

metisdao-7d-price-graph

133

1.14%3.04%27.60%

₫12.57T₫12,566,551,361,859

₫1,418,810,551,084

59,599,386 CELO

527,877,912 CELO

celo-7d-price-graph
ZcashZEC$28.79
LoopringLRC$0.29
Aleph ZeroAZERO$1.29
Celer NetworkCELR$0.03
TelosTLOS$0.54
MyriaMYRIA$0.01
MarlinPOND$0.02
HorizenZEN$11.00
DuskDUSK$0.32
SyscoinSYS$0.16
Phala NetworkPHA$0.15
VerusCoinVRSC$1.09
Pirate ChainARRR$0.17
PIVXPIVX$0.38
CellframeCELL$0.96
FiroFIRO$1.88
Hermez NetworkHEZ$4.02
Fractal NetworkFRA$0.00
PureFi ProtocolUFI$0.20
Cult DAOCULT$0.00
ZKBaseZKB$0.05
Fringe FinanceFRIN$0.00
Offshift (old)XFT$0.47
ZClassicZCL$0.09
BlackHatBLKC$0.03
LayerAILAI$0.03
SatoshiVMSAVM$5.19
MuteMUTE$0.71
Panther ProtocolZKP$0.02
ZigZagZZ$0.07
Hypersign IdentityHID$0.06
EdgeSwapEGS$0.00
DogCoinDOGS$0.00
DeGateDG$0.10
CarminCARMIN$0.01
ZkTsunami:ZKT:$0.03
Valkyrie NetworkVAL$--
Masa NetworkMASA$--
Hiển thị 1 - 48 trong số 48
Hiển thị hàng
100