Top các token Terra Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Terra Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

11

3.16%15.44%

₫391.18T₫391,180,085,266,095

₫23,357,511,411,256

23,975,272 LUNA

401,526,040 LUNA

terra-luna-7d-price-graph

57

0.46%0.38%

₫62.51T₫62,507,366,853,418

₫2,172,604,970,190

95,175,126 UST

2,738,255,040 UST

terrausd-7d-price-graph

232

1.49%14.70%

₫9.99T₫9,989,968,054,236

₫261,341,021,912

3,434,869 ANC

131,300,592 ANC

anchor-protocol-7d-price-graph

269

6.02%2.10%

₫5.52T₫5,522,149,181,717

₫1,493,323,752,072

21,023,516 MIR

77,742,680 MIR

mirror-protocol-7d-price-graph

540

10.31%8.42%

₫1.40T₫1,402,354,767,785

9,774,479 STT

starterra-7d-price-graph

664

9.73%34.07%

₫803.71B₫803,714,802,402

₫28,299,119

1,517,344 KRT

43,093,635,215 KRT

terra-krw-7d-price-graph

2858

1.15%0.86%
--

₫64,819,614,022

1,140,168 VKR

0 VKR

valkyrie-protocol-7d-price-graph

2945

0.97%27.56%
--

₫38,569,533,530

10,436,131 MINE

0 MINE

pylon-protocol-7d-price-graph

6148

0.54%0.82%
--
--
--
terra-sdt-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
Spectrum TokenSPEC$7.78
TerraFlokiTFLOKI$0.00

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100