Top các token Terra Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Terra Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

132

₫2.07
0.91%2.38%10.15%

₫11.39T₫11,387,218,828,887

₫1,619,357,838,940

781,207,109,980 LUNC

5,493,397,504,929 LUNC

terra-luna-7d-price-graph

347

₫32,167.97
0.23%4.27%6.45%

₫2.83T₫2,825,175,297,721

₫959,175,142

29,818 STRD

87,825,728 STRD

stride-7d-price-graph

373

₫457.77
1.05%2.00%2.41%

₫2.63T₫2,632,980,289,577

₫502,226,594,385

1,097,126,943 USTC

5,751,813,323 USTC

terrausd-7d-price-graph

1374

₫264.87
0.04%1.91%4.19%

₫92.81B₫92,805,952,754

₫1,464,485,746

5,529,055 ANC

350,381,852 ANC

anchor-protocol-7d-price-graph

1498

₫812.71
0.13%7.56%21.05%

₫63.18B₫63,181,932,279

₫6,354,469,119

7,818,904 MIR

77,742,680 MIR

mirror-protocol-7d-price-graph

1872

₫14.82
23.45%19.62%24.56%

₫15.29B₫15,287,766,032

₫1,086,705,602

73,350,618 HAWK

1,031,895,935 HAWK

hawksight-7d-price-graph

4985

₫1,412.19
0.09%2.92%0.40%

₫276.49B₫276,488,734,231

₫303,525,257

214,932 ASTRO

195,787,277 ASTRO

astroport-fi-7d-price-graph

5009

₫3,834.61
0.92%1.30%6.76%

₫33.14B₫33,143,295,384

₫292,981,609

76,404 ABR

8,643,190 ABR

allbridge-7d-price-graph

5049

₫32.70
0.02%0.45%1.89%

₫16.2B₫16,195,051,071

₫273,147,689

8,354,001 BTL

495,312,500 BTL

bitlocus-7d-price-graph

8263

₫38.85
0.00%0.02%0.42%

₫370.86M₫370,863,527

₫2,484

64 PLY

9,545,556 PLY

playnity-7d-price-graph
TerraKRWKRT$--
Terra SDTSDT$--
Pylon ProtocolMINE$--
StarTerraSTT$--
Spectrum TokenSPEC$--
TerraFlokiTFLOKI$--
Loop FinanceLOOP$--
Valkyrie ProtocolVKR$--
TLANDTLAND$--
LuniLUNI$--
Mirrored SPDR S&P 500MSPY$--
Mirrored CoinbaseMCOIN$--
Mirrored Robinhood MarketsMHOOD$--
Mirrored Galaxy Digital Holdings LtdMGLXY$--
Mirrored SquareMSQ$--
DigipharmDPH$--
OrneORNE$--
AnchorUSTAUST$--
Glow TokenGLOW$--
Mirrored NioMNIO$--
LuartLUART$--
Local TerraLOCAL$--
BullstarterBST$--
Hiển thị 1 - 33 trong số 33
Hiển thị hàng
100