Top các token Moonriver Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Moonriver Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.18%0.66%0.83%

₫2,032.82T₫2,032,820,256,821,109

₫797,347,169,977,114

32,689,363,577 USDT

83,340,862,005 USDT

tether-7d-price-graph

6

0.18%0.64%0.88%

₫616.56T₫616,557,368,350,694

₫87,607,156,719,270

3,591,963,484 USDC

25,279,345,156 USDC

usd-coin-7d-price-graph

12

0.08%0.64%0.88%

₫130.4T₫130,404,794,793,338

₫2,477,646,704,968

101,608,063 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

13

0.43%1.64%7.00%

₫127.25T₫127,249,192,131,089

₫7,759,728,455,543

567,107,303 MATIC

9,299,803,031 MATIC

polygon-7d-price-graph

17

0.34%3.46%3.88%

₫109.27T₫109,270,801,495,479

162,995 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

22

0.45%4.14%2.96%

₫80.9T₫80,901,194,181,225

₫2,537,943,413,077

11,112,310 AVAX

354,223,480 AVAX

avalanche-7d-price-graph

29

0.15%0.65%0.88%

₫55.13T₫55,127,296,084,076

₫18,470,875,429,294

757,077,840 BUSD

2,259,538,504 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

208

0.14%0.65%0.86%

₫16.36T₫16,358,836,846,814

₫104,647,951,195

4,297,036 FRAX

671,723,781 FRAX

frax-7d-price-graph

447

0.37%5.45%8.03%

₫852.47B₫852,469,625,510

₫94,978,300,913

1,620,103 MULTI

14,541,094 MULTI

multichain-7d-price-graph

463

0.95%5.57%1.19%

₫797.2B₫797,203,304,970

₫56,159,092,280

582,442 MOVR

8,268,029 MOVR

moonriver-7d-price-graph
BeefyBIFI$364.88
Impossible Finance LaunchpadIDIA$0.01
XY FinanceXY$0.04
Magic Internet MoneyMIM$0.99
SolarbeamSOLAR$0.09
MoonscapeMSCP$0.00
PolkaPetsPETS$0.00
FantOHMFHM$0.24
Dot FinancePINK$0.00
RomeROME$92.82
HuckleberryFINN$0.01
ImpermaxIMX$0.00
MoonDaoMD$0.00
RivrKittyRKITTY$0.00
Athena MoneyATH$4.67
Hiển thị 1 - 25 trong số 25
Hiển thị hàng
100