Top các token Moonriver Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Moonriver Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.58%0.95%

₫1714.59T₫1,714,592,768,775,991

₫1,294,444,982,445,131

56,024,656,408 USDT

74,209,002,355 USDT

tether-7d-price-graph

4

0.59%0.83%

₫1208.91T₫1,208,913,700,267,430

₫121,639,352,710,350

5,258,183,118 USDC

52,258,495,863 USDC

usd-coin-7d-price-graph

5

1.57%6.30%

₫1136.62T₫1,136,623,561,372,811

163,276,975 BNB

bnb-7d-price-graph

9

0.52%0.57%

₫421.61T₫421,612,288,019,603

₫134,884,230,643,712

5,820,898,234 BUSD

18,194,582,206 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

12

1.62%22.25%

₫209.68T₫209,683,318,028,525

₫15,732,817,231,114

20,191,957 AVAX

269,113,694 AVAX

avalanche-7d-price-graph

13

1.93%5.35%

₫195.77T₫195,770,870,495,711

283,354 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

16

0.58%0.85%

₫150.78T₫150,781,124,578,188

₫8,219,213,504,525

355,282,370 DAI

6,517,640,077 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

17

0.50%20.92%

₫129.12T₫129,116,836,972,917

₫13,741,647,333,240

845,982,008 MATIC

7,948,866,567 MATIC

polygon-7d-price-graph

210

1.15%0.87%

₫34.25T₫34,254,519,773,646

₫686,484,050,228

29,764,051 FRAX

1,485,181,323 FRAX

frax-7d-price-graph

274

1.60%13.66%

₫2.30T₫2,304,521,645,433

₫334,546,995,117

600,259 MOVR

4,134,873 MOVR

moonriver-7d-price-graph
Beefy FinanceBIFI$720.40
Impossible Finance LaunchpadIDIA$0.41
MultichainMULTI$7.46
Magic Internet MoneyMIM$0.99
PolkaPetsPETS$0.02
FantOHM DAOFHM$2.53
MoonscapeMSCP$0.00
Dot FinancePINK$0.01
ImpermaxIMX$0.04
HuckleberryFINN$0.02
SolarbeamSOLAR$0.13
RomeROME$4.57
MoonDaoMD$0.00
RivrKittyRKITTY$0.00
Athena MoneyATH$4.67

Hiển thị 1 - 25 trong số 25

Hiển thị hàng

100