Các loại tiền điện tử:  22,371Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,058,098,323,546.74Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $39,411,112,635Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.5%Phí gas trên ETH:  15 Gwei

Top các token Video hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Video. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

49

0.11%3.47%5.00%

₫25.38T₫25,379,641,889,855

₫570,931,846,595

22,495,662 THETA

1,000,000,000 THETA

theta-network-7d-price-graph

110

7.58%34.30%91.62%

₫7.72T₫7,720,031,138,392

₫6,553,925,089,672

215,462,695 RNDR

253,798,860 RNDR

render-token-7d-price-graph

329

0.50%3.10%8.24%

₫1.60T₫1,597,677,534,585

₫255,217,931,273

1,652,237,757 VRA

10,343,094,362 VRA

verasity-7d-price-graph

390

0.14%2.27%5.48%

₫1.16T₫1,162,281,161,884

₫107,279,722,624

1,423,808,231 MBL

15,425,706,222 MBL

moviebloc-7d-price-graph

493

1.49%4.18%4.24%

₫725.44B₫725,436,854,939

₫7,230,747,011

7,671,102 AIOZ

769,616,210 AIOZ

aioz-network-7d-price-graph

564

0.21%1.78%4.46%

₫573.42B₫573,418,446,837

₫110,272,336,305

800,170,809 COS

4,160,904,880 COS

contentos-7d-price-graph

943

0.57%0.33%43.51%

₫116.58B₫116,577,425,013

₫253,602,593

361,306 VID

166,087,301 VID

videocoin-7d-price-graph

1572

0.03%3.87%9.22%

₫15.32B₫15,319,396,101

₫21,297,396

38,509 URQA

27,700,089 URQA

ureeqa-7d-price-graph

1576

0.06%0.31%0.64%

₫15.17B₫15,168,370,975

₫62,829,188

18,605 HGOLD

4,491,577 HGOLD

hollygold-7d-price-graph

2015

0.14%1.21%80.10%

₫3.43B₫3,430,507,461

₫507,377

12,472 FLIXX

84,323,675 FLIXX

flixxo-7d-price-graph
Streamit CoinSTREAM$0.00
POP Network TokenPOP$0.00
ViulyVIU$0.00
ShowSHOW$0.00
Dtube CoinDTUBE$0.08

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100