Top các token Video hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Video. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

33

1.78%2.45%

₫135.78T₫135,781,428,244,947

₫2,786,172,443,638

20,519,540 THETA

1,000,000,000 THETA

theta-7d-price-graph

191

3.90%0.42%

₫6.03T₫6,031,904,152,108

₫1,438,112,526,120

1,065,771,169 VRA

4,470,185,346 VRA

verasity-7d-price-graph

476

0.51%0.61%

₫1.76T₫1,764,685,265,403

₫230,660,596,717

455,219,332 COS

3,482,687,808 COS

contentos-7d-price-graph

480

2.48%2.11%

₫1.74T₫1,742,961,192,730

₫2,367,359,175

211,396 VID

155,639,646 VID

videocoin-7d-price-graph

518

1.44%6.78%

₫1.49T₫1,489,739,110,020

₫425,923,059,133

1,878,999,779 MBL

6,572,124,703 MBL

moviebloc-7d-price-graph

661

1.74%1.79%

₫794.08B₫794,080,841,342

₫15,692,894,474

2,816,880 AIOZ

142,537,790 AIOZ

aioz-network-7d-price-graph

1119

0.38%15.83%

₫194.14B₫194,141,619,590

₫214,965,567

30,671 URQA

27,700,089 URQA

ureeqa-7d-price-graph

1446

2.77%12.49%

₫68.56B₫68,564,494,674

₫9,497,853

11,681 FLIXX

84,323,675 FLIXX

flixxo-7d-price-graph

1794

0.20%11.32%

₫25.07B₫25,071,155,823

₫2,841,977,266

419,895 HGOLD

3,704,196 HGOLD

hollygold-7d-price-graph

2476

12.11%22.96%

₫1.19B₫1,185,607,401

₫384,835

4,391 STREAM

13,529,414 STREAM

streamit-coin-7d-price-graph
POP Network TokenPOP$0.01
ViulyVIU$0.00
ShowSHOW$0.00
Dtube CoinDTUBE$0.00

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100