Vốn Hóa Thị Trường:

Miễn trừ trách nhiệm

Không khuyến khích đầu tư

Thông tin được cung cấp trên website này không chứa các khuyến nghị đầu tư, những khuyến khích tài chính, khuyến nghị về mua bán hoặc bất kỳ thể loại khuyến nghị nào, và bạn không nên xử lý các thông tin nội dung trên website này như vậy. CoinMarketCap không khuyến nghị mua, bán hoặc giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Hãy tự động tìm hiểu và thông và xin tư vấn với chuyên gia tư vấn tài chính của bạn trước khi thực hiện bất cứ quyết định đầu tư nào.

Độ chính xác của thông tin

CoinMarketCap sẽ liên tục cố gắng để đảm bảo độ chính xác của thông tin được liệt kê trên website này mặc dù chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc thất thoát thông tin hoặc thông tin sai lệch. CoinMarketCap cung cấp tất cả thông tin như hiện nay hiện có và bạn hiểu rằng mình sẽ sử dụng bất kỳ và tất cả các thông tin nào có trên website này và tự chịu trách nhiệm về nó.