Disclaimer

Không khuyến khích đầu tư

Thông tin được cung cấp trên website này không chứa các khuyến nghị đầu tư, những khuyến khích tài chính, khuyến nghị về mua bán hoặc bất kỳ thể loại khuyến nghị nào, và bạn không nên xử lý các thông tin nội dung trên website này như vậy. CoinMarketCap không khuyến nghị mua, bán hoặc giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Hãy tự động tìm hiểu và thông và xin tư vấn với chuyên gia tư vấn tài chính của bạn trước khi thực hiện bất cứ quyết định đầu tư nào.

Độ chính xác của thông tin

CoinMarketCap will strive to ensure accuracy of information listed on this website although it will not hold any responsibility for any missing or wrong information. CoinMarketCap provides all information as is. You understand that you are using any and all information available here at your own risk.

Không chứng thực

Sự xuất hiện của các quảng cáo và siêu liên kết của bên thứ ba trên CoinMarketCap không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo, bảo hành hoặc khuyến nghị của CoinMarketCap. Bạn hãy tự thẩm định trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba.

Tiết lộ tiếp thị liên kết

CoinMarketCap có thể nhận được khoản thưởng cho các liên kết tiếp thị liên kết. Khoản thưởng này có thể ở dạng tiền hoặc dịch vụ và có thể tồn tại mà không cần bất kỳ hành động nào từ khách truy cập trang web. Nếu bạn thực hiện các hoạt động liên quan đến một liên kết tiếp thị liên kết, điều này được hiểu rằng một số hình thức thưởng có thể được thực hiện cho CoinMarketCap. Ví dụ: nếu bạn bấm vào một liên kết tiếp thị liên kết, sau đó đăng ký và giao dịch trên một sàn giao dịch, CoinMarketCap có thể nhận được khoản thưởng. Mỗi liên kết tiếp thị liên kết đều được đánh dấu rõ ràng bằng một biểu tượng ở bên cạnh.