Top các token Electric Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.94%
12.53%

$939,567,360,781

$65,905,580,008

$1,312,397

18,709,875 BTC

1-price-graph

2

5.13%
13.53%

$460,429,098,954

$56,205,301,847

$14,144,427

115,869,956 ETH

1027-price-graph

28

3.22%
17.66%

$7,391,776,968

$495,257,912

$1,199,936

17,909,176 XMR

328-price-graph

39

5.38%
0.89%

$4,988,794,125

994,654 MKR

1518-price-graph

50

0.38%
2.17%

$3,615,749,240

$1,762,525,736

$5,736,055

11,767,281 ZEC

1437-price-graph

52

0.78%
12.82%

$2,933,079,838

$141,438,565

$841,576

17,452,169 EGLD

6892-price-graph

63

8.25%
3.19%

$2,127,892,988

$169,336,095

$29,914,619

375,909,857 NEAR

6535-price-graph

99

3.25%
15.55%

$1,039,516,710

$25,338,598

$5,496,155

225,479,897 CELO

5567-price-graph

119

0.46%
1.62%

$662,195,064

$60,130,942

$2,388,540,723

26,303,926,452 CKB

4948-price-graph

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100