Top các token Electric Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Electric Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.38%0.11%0.89%

₫17,620.51T₫17,620,505,725,210,392

19,555,243 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.45%0.53%0.41%

₫5,810.19T₫5,810,186,179,291,026

118,619,969 ETH

ethereum-7d-price-graph

26

0.10%2.40%1.29%

₫73.33T₫73,332,417,467,426

18,363,964 XMR

monero-7d-price-graph

33

0.98%0.91%0.83%

₫48.35T₫48,350,082,789,187

₫1,206,454,510,960

11,221,484 ICP

449,714,180 ICP

internet-computer-7d-price-graph

36

0.70%0.13%9.52%

₫43.07T₫43,069,784,506,696

₫2,143,776,835,411

49,914,925 NEAR

1,002,821,297 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

45

0.49%2.96%1.23%

₫32.73T₫32,732,188,187,590

918,471 MKR

maker-7d-price-graph

50

0.62%2.84%2.21%

₫27.45T₫27,446,585,652,882

₫503,861,737,693

482,053 EGLD

26,258,626 EGLD

multiversx-egld-7d-price-graph

77

0.87%2.57%3.91%

₫13.67T₫13,665,344,757,875

₫2,400,777,265,421

169,636,190 SUI

965,577,711 SUI

sui-7d-price-graph

79

0.23%5.53%18.03%

₫13.49T₫13,488,298,077,050

₫866,314,707,531

431,195,269 ROSE

6,713,599,876 ROSE

oasis-network-7d-price-graph

93

0.50%1.86%1.55%

₫11.3T₫11,302,211,376,600

16,328,269 ZEC

zcash-7d-price-graph
CeloCELO$0.52
Nervos NetworkCKB$0.00
MarlinPOND$0.01
HashflowHFT$0.30
Iron FishIRON$1.39
Hiển thị 1 - 15 trong số 15
Hiển thị hàng
100