Các loại tiền mã hóa được xem nhiều nhất trên CoinMarketCap là gì?

Xem những loại tiền mã hóa mà khách truy cập CoinMarketCap đang xem gần đây nhất.

#

Tên

Giá

24 giờ

7n

30ng

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

7 ngày qua

1

STEMX

1

STEMX

₫65.723.89%4.20%7.39%
--
₫64,672,277,35813702-price-graph

2

Bitcoin

2

BTC

₫640...79.79
0.14%2.56%1.02%₫12,491,521,145,426,942₫275,778,599,671,4981-price-graph

3

XRP

3

XRP

₫12,271.260.41%0.74%3.90%₫653,386,427,792,487₫20,280,276,832,85652-price-graph

4

Shiba Inu

4

SHIB

₫0.17790.81%0.21%9.92%₫104,859,459,062,733₫1,838,262,174,0105994-price-graph

5

Ethereum

5

ETH

₫38,...35.46
0.19%3.58%3.65%₫4,654,695,760,992,568₫99,076,839,640,8701027-price-graph

6

cLFi

6

CLFI

₫43,118.680.36%0.45%0.41%
--
₫125,713,105,28028085-price-graph

7

Chainlink

7

LINK

₫181,223.885.80%12.52%23.83%₫100,914,511,710,362₫6,569,057,576,7011975-price-graph

8

Terra Classic

8

LUNC

₫1.471.86%4.51%3.38%₫8,545,103,807,119₫343,215,932,4974172-price-graph

9

Solana

9

SOL

₫471,388.690.10%2.62%4.93%₫194,564,014,844,767₫3,790,038,973,1455426-price-graph

10

Moonbeam

10

GLMR

₫5,863.7642.88%42.48%20.41%₫4,384,490,259,385₫3,027,572,503,5446836-price-graph

11

Pepe

11

PEPE

₫0.017294.95%12.07%18.88%₫6,774,872,067,003₫1,763,040,597,22324478-price-graph

12

Cardano

12

ADA

₫5,997.390.81%3.16%5.76%₫210,642,857,314,882₫2,806,769,658,9062010-price-graph

13

Dogecoin

13

DOGE

₫1,485.410.09%2.73%3.12%₫209,678,270,529,665₫2,670,466,508,22974-price-graph

14

Kaspa

14

KAS

₫1,136.442.31%5.49%31.62%₫23,650,676,333,768₫307,040,256,70020396-price-graph

15

Polygon

15

MATIC

₫12,666.231.09%2.15%5.41%₫118,042,546,919,108₫4,685,830,265,2113890-price-graph

16

L7 DEX

16

LSD

₫1,0...79.40
3.40%28.43%29.55%
--
₫110,130,399,63828047-price-graph

17

BNB

17

BNB

₫5,1...82.08
0.52%3.61%2.94%₫787,956,506,662,440₫6,818,070,190,0711839-price-graph

18

ENTERBUTTON

18

ENTC

₫5,615.622.06%15.56%26.63%

₫188,123,290,953

₫261,711,729,60313813-price-graph

19

Tether USDt

19

USDT

₫24,391.350.61%0.92%0.04%₫2,029,552,577,898,202₫428,100,173,832,484825-price-graph

20

Polkadot

20

DOT

₫99,209.961.57%1.51%9.87%₫128,102,180,730,534₫2,449,974,570,9336636-price-graph

21

Baby Doge Coin

21

BabyDoge

₫0.000025520.16%1.81%5.11%₫3,809,536,570,690₫18,654,510,46110407-price-graph

22

WEMIX

22

WEMIX

₫26,557.6413.13%69.21%95.78%₫8,442,384,174,811₫631,003,384,2677548-price-graph

23

Gala

23

GALA

₫330.031.89%6.27%29.16%₫8,060,707,138,329₫653,122,584,2857080-price-graph

24

Hedera

24

HBAR

₫1,229.150.63%0.43%14.30%₫41,002,044,086,625₫585,921,061,9984642-price-graph

25

STA

25

STA

₫621.72238.10%192.86%6.89%
--
₫60,806,384,72521963-price-graph

26

Stellar

26

XLM

₫2,745.550.18%5.29%7.00%₫76,072,557,133,223₫1,199,495,574,996512-price-graph

27

Avalanche

27

AVAX

₫217,897.041.87%2.39%11.64%₫77,155,985,905,569₫2,369,462,183,4595805-price-graph

28

TRON

28

TRX

₫2,058.660.56%0.23%8.88%₫183,457,829,162,383₫3,758,161,541,9231958-price-graph

29

Quant

29

QNT

₫2,1...06.19
0.98%4.72%15.35%₫25,785,028,547,913₫305,318,416,9713155-price-graph

30

Worldcoin

30

WLD

₫41,906.323.69%24.80%33.68%₫5,499,122,993,819₫3,347,371,958,52113502-price-graph