Top các token Spartan Group hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Spartan Group. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

11

0.02%3.80%10.51%

₫219.85T₫219,850,160,975,194

₫9,903,790,458,849

49,921,053 DOT

1,108,176,867 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

54

0.37%3.53%14.90%

₫21.80T₫21,801,632,962,531

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

58

0.04%5.08%15.01%

₫20.01T₫20,007,640,181,563

₫4,415,706,142,893

1,522,836,882 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

88

0.15%5.26%12.35%

₫10.57T₫10,568,854,956,600

₫1,114,963,734,270

61,307,331 1INCH

581,138,441 1INCH

1inch-7d-price-graph

99

0.02%3.76%15.38%

₫9.51T₫9,505,226,458,907

₫1,481,867,034,581

17,903,822 SNX

114,841,533 SNX

synthetix-network-token-7d-price-graph

177

0.06%4.93%22.43%

₫2.94T₫2,940,203,388,408

₫1,654,018,449,783

36,886,164 DYDX

65,569,295 DYDX

dydx-7d-price-graph

178

0.04%4.39%21.67%

₫2.90T₫2,898,711,200,285

₫181,868,311,130

30,579,671 ACA

487,394,605 ACA

acala-7d-price-graph

210

0.59%0.31%30.93%

₫24.66T₫24,659,760,383,018

₫1,555,868,426,524

130,027,205 BIT

2,060,868,173 BIT

bitdao-7d-price-graph

251

0.44%5.44%16.45%

₫2.55T₫2,547,005,853,265

₫842,106,831,910

11,625,257 GAL

35,161,333 GAL

project-galaxy-7d-price-graph

286

0.36%2.22%2.81%

₫2.07T₫2,065,432,122,842

₫10,171,858,471

578,495 XPRT

117,465,557 XPRT

persistence-7d-price-graph
Coin98C98$0.47
MapleMPL$19.66
AmpleforthAMPL$1.35
Alpha Venture DAOALPHA$0.15
Beta FinanceBETA$0.13
Band ProtocolBAND$1.60
AlchemixALCX$30.15
BENQIQI$0.02
Merit CircleMC$0.91
QredoQRDO$0.32
KaruraKAR$0.50
TokemakTOKE$1.79
rhino.fiDVF$1.04
AkropolisAKRO$0.00
Shyft NetworkSHFT$0.02
PendlePENDLE$0.06
pSTAKE FinancePSTAKE$0.16
OpulousOPUL$0.14
ParaSwapPSP$0.02
Tranche FinanceSLICE$0.06
Tidal FinanceTIDAL$0.00
DinoSwapDINO$0.00
Visor.FinanceVISR$0.01
HaloDAORNBW$0.01
KINEKINE$0.12
BlockchainSpaceGUILD$0.07
APWine FinanceAPW$0.20
NAOS FinanceNAOS$0.03
Notional FinanceNOTE$0.37
TabTrader TokenTTT$0.02
SirenSI$0.09
Bware LabsBWR$0.00
SolstarterSOS$0.00
Solv ProtocolSOLV$0.00
Manta NetworkMANTA$0.00
Composable FinanceLAYR$0.00
AGORICBLD$0.00

Hiển thị 1 - 47 trong số 47

Hiển thị hàng

100