Top các token Spartan Group hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Spartan Group. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

13

0.35%1.24%5.45%

₫244.15T₫244,147,617,882,650

₫6,605,852,964,665

34,655,479 DOT

1,280,841,796 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

43

1.37%9.94%40.42%

₫57.43T₫57,433,724,906,215

₫15,106,520,413,158

2,476,946,344 GRT

9,417,142,470 GRT

the-graph-7d-price-graph

48

0.14%1.87%6.45%

₫49.65T₫49,648,219,058,983

923,281 MKR

maker-7d-price-graph

50

1.73%5.87%17.80%

₫43.66T₫43,660,750,817,952

₫2,032,747,914,110

2,409,250,720 BEAM

51,747,535,749 BEAM

onbeam-7d-price-graph

66

0.81%0.58%4.95%

₫28.22T₫28,224,110,719,762

₫962,380,070,499

10,386,851 SNX

304,619,400 SNX

synthetix-7d-price-graph

81

2.17%2.29%2.58%

₫22.62T₫22,621,750,413,014

₫1,462,191,115,076

19,107,616 ETHDYDX

295,616,430 ETHDYDX

dydx-ethdydx-7d-price-graph

95

2.18%3.05%7.87%

₫19.26T₫19,262,898,700,824

₫7,113,440,074,669

92,689,760 MANTA

251,000,000 MANTA

manta-network-7d-price-graph

106

1.22%3.36%11.54%

₫16.73T₫16,734,198,569,776

₫1,117,929,029,658

15,912,001 PENDLE

238,185,588 PENDLE

pendle-7d-price-graph

121

0.86%1.59%3.42%

₫12.77T₫12,765,749,170,520

₫677,129,113,687

60,553,920 1INCH

1,141,608,199 1INCH

1inch-7d-price-graph

165

0.51%2.30%39.80%

₫8.6T₫8,601,672,170,506

₫2,632,516,873,140

32,228,494 GAL

105,305,665 GAL

galxe-7d-price-graph
Band ProtocolBAND$2.10
Coin98C98$0.35
Maverick ProtocolMAV$0.66
CyberConnectCYBER$9.29
StellaALPHA$0.14
Acala TokenACA$0.11
BENQIQI$0.02
Beta FinanceBETA$0.08
AlchemixALCX$28.09
MapleMPL$12.52
AmpleforthAMPL$1.31
ParaSwapPSP$0.04
OpulousOPUL$0.11
AkropolisAKRO$0.01
QredoQRDO$0.04
KaruraKAR$0.21
TokemakTOKE$1.07
rhino.fiDVF$0.68
Shyft NetworkSHFT$0.01
BwareINFRA$2.02
KINEKINE$0.15
pSTAKE FinancePSTAKE$0.04
Tranche FinanceSLICE$0.04
Tidal FinanceTIDAL$0.00
DinoSwapDINO$0.00
HaloDAORNBW$0.00
Merit CircleMC$3.43
BitDAOBIT$0.81
AgoricBLD$0.18
BlockchainSpaceGUILD$0.01
NAOS FinanceNAOS$0.02
APWine FinanceAPW$0.76
TabTrader TokenTTT$0.00
Notional FinanceNOTE$0.12
SirenSI$--
Visor.FinanceVISR$--
SolstarterSOS$--
Solv ProtocolSOLV$--
Composable FinanceLAYR$--
Hiển thị 1 - 49 trong số 49
Hiển thị hàng
100