Top các token Sharing Economy hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Sharing Economy. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

55

₫42,777.86
0.19%1.23%12.32%

₫42.78T₫42,777,857,439,193

₫359,793,135,850

8,410,733 THETA

1,000,000,000 THETA

theta-network-7d-price-graph

114

₫4,841.13
0.17%1.26%8.50%

₫16.01T₫16,005,049,731,758

₫198,526,479,879

41,008,289 IOTA

3,306,056,194 IOTA

iota-7d-price-graph

125

₫2,017.35
0.40%2.17%9.47%

₫13.28T₫13,278,775,228,256

₫84,679,737,738

41,975,702 TFUEL

6,582,281,982 TFUEL

theta-fuel-7d-price-graph

383

₫6,213.16
0.22%0.82%8.74%

₫3.18T₫3,183,466,576,297

₫42,194,162,350

6,791,100 POWR

512,375,110 POWR

power-ledger-7d-price-graph

415

₫9,701.33
0.24%0.16%3.20%

₫2.79T₫2,789,863,838,388

₫135,061,040,253

13,921,909 LMWR

287,575,389 LMWR

limewire-7d-price-graph

930

₫3,401.41
1.09%8.65%15.00%

₫459.67B₫459,674,145,286

₫15,804,296,263

4,646,389 LNQ

135,142,040 LNQ

linqai-7d-price-graph

1493

₫20.63
0.87%0.49%10.17%

₫87.59B₫87,593,385,266

₫392,988,349

19,046,982 PKT

4,245,392,097 PKT

pkt-7d-price-graph

1698

₫173.11
0.14%10.83%6.07%

₫43.91B₫43,907,504,014

₫5,772,210,267

33,343,676 VEMP

253,635,525 VEMP

vempire-ddao-7d-price-graph

3050

₫569.97
0.03%1.24%26.95%

₫57B₫56,997,028,538

₫15,402,402,679

27,023,168 REACH

100,000,000 REACH

reach-7d-price-graph

3789

₫1.14
0.60%2.82%4.66%--

₫2,785,956,658

2,445,784,557 OCN

--odyssey-7d-price-graph
AETAET$0.12
GemsGEM$0.00
SubstratumSUB$0.00
LockTripLOC$0.18
EmphyEPY$--
bitJobSTU$--
CanYaCoinCAN$--
CoinlancerCL$--
Bee TokenBEE$--
Blue Whale EXchangeBWX$--
UTU ProtocolUTU$--
CryptoTaskCTASK$--
Hiển thị 1 - 22 trong số 22
Hiển thị hàng
100