Top các token Sharing Economy hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Sharing Economy. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

43

9.16%17.68%

₫78.85T₫78,849,788,742,158

₫2,174,939,013,504

76,668,675 MIOTA

2,779,530,283 MIOTA

1720-price-graph

304

5.94%26.21%

₫3.16T₫3,161,455,311,486

₫227,409,114,636

32,914,976 POWR

457,585,997 POWR

2132-price-graph

1091

6.03%9.27%

₫151.80B₫151,804,262,014

₫66,797,476,619

3,520,189,788 OCN

8,000,000,000 OCN

2458-price-graph

1383

0.51%8.13%

₫63.84B₫63,836,403,915

₫2,700,839,389

3,869,329 UTU

91,454,545 UTU

7587-price-graph

1626

1.28%13.06%

₫31.16B₫31,164,161,583

₫9,924,975

121,982 SUB

383,021,000 SUB

1984-price-graph

1766

3.64%30.81%

₫20.72B₫20,720,275,277

₫1,176,487,620

89,036 CTASK

1,568,101 CTASK

8418-price-graph

1796

7.34%4.99%

₫17.14B₫17,144,642,291

₫1,733,721,336

3,967,807 BWX

39,237,350 BWX

2953-price-graph

1917

3.34%5.16%

₫12.59B₫12,593,439,365

₫51,525,485

4,923,218 GEM

1,203,292,896 GEM

2537-price-graph

4062

2.95%7.48%
--
--
2287-price-graph

4998

1.28%15.46%
--

₫36,076,362

18,125 CAN

--
2343-price-graph
CoinlancerCL$0.01
EmphyEPY$0.03
bitJobSTU$0.00
Bee TokenBEE$0.00
PKTPKT$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100