Các loại tiền điện tử:  21,083Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $919,000,625,913.108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,252,180,821.43Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.2% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  7 Gwei

Top các token Sharing Economy hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Sharing Economy. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

55

1.84%7.88%22.30%

₫20.16T₫20,158,958,704,715

₫1,581,035,066,835

217,994,139 MIOTA

2,779,530,283 MIOTA

iota-7d-price-graph

195

0.12%5.45%1.27%

₫2.20T₫2,198,420,149,286

₫110,216,066,412

24,332,096 POWR

485,339,140 POWR

power-ledger-7d-price-graph

870

2.01%3.11%0.26%

₫155.88B₫155,882,614,008

₫161,844,829

3,475,995 PKT

3,347,942,066 PKT

pkt-7d-price-graph

970

0.31%2.61%7.00%

₫100.67B₫100,670,075,936

₫97,744,012,741

168,636,006 VEMP

173,684,291 VEMP

vempire-ddao-7d-price-graph

1539

0.28%0.45%2.19%

₫16.26B₫16,262,873,721

₫6,612,582,621

3,252,848,290 OCN

8,000,000,000 OCN

odyssey-7d-price-graph

1715

0.14%3.12%0.74%

₫9.58B₫9,576,312,752

₫19,112,935

248,437 UTU

124,476,610 UTU

utu-protocol-7d-price-graph

1785

0.62%21.85%2.73%

₫7.77B₫7,765,538,268

₫1,422,767

70,175 SUB

383,021,000 SUB

substratum-7d-price-graph

2023

0.02%5.59%3.22%

₫3.39B₫3,393,070,816

₫745,006,441

264,203,433 GEM

1,203,292,896 GEM

gems-protocol-7d-price-graph

5497

1.31%3.17%1.24%

₫224.54B₫224,537,780,084

₫56,855,539

3,047 LOC

12,032,452 LOC

lockchain-7d-price-graph

8177

0.19%8.09%4.72%
--
--
--
canyacoin-7d-price-graph
EmphyEPY$0.03
bitJobSTU$0.00
CoinlancerCL$0.02
Bee TokenBEE$0.00
Blue Whale EXchangeBWX$0.00
CryptoTaskCTASK$0.11

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100