Top các token Options hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Options. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

478

0.20%2.46%2.30%

₫751.13B₫751,126,889,005

₫308,548,254

225,460 LYRA

548,857,753 LYRA

lyra-finance-7d-price-graph

813

0.70%2.40%7.23%

₫185.75B₫185,751,403,180

₫6,277,739,341

23,783,491 HEGIC

703,727,349 HEGIC

hegic-7d-price-graph

1205

0.21%0.82%3.38%

₫37.82B₫37,816,893,353

₫1,867,687,612

10,347,260 DERI

209,511,074 DERI

deri-protocol-7d-price-graph

1303

0.57%2.09%0.23%

₫24.8B₫24,795,554,234

₫2,662,583,193

3,361,196 MATTER

31,301,449 MATTER

antimatter-7d-price-graph

1390

0.31%0.10%5.69%

₫17.54B₫17,537,952,095

₫4,011,164,194

22,642,621 ODDZ

98,999,988 ODDZ

oddz-7d-price-graph

1583

0.81%0.66%4.80%

₫7.5B₫7,496,146,554

₫3,064,863,971

716,095 HGET

1,751,448 HGET

hedget-7d-price-graph

1634

0.48%16.12%6.57%

₫6.02B₫6,023,247,204

₫1,148,904,208

4,446,568 PTF

23,311,586 PTF

powertrade-fuel-7d-price-graph

2680

0.27%2.87%0.93%

₫424.01B₫424,009,046,455

241,915 DPX

dopex-7d-price-graph

5113

2.84%1.52%4.89%

₫114.06B₫114,056,008,032

₫30,179,396

2,804 PREMIA

10,598,015 PREMIA

premia-7d-price-graph

6282

0.37%3.58%2.02%
--

₫1,266,625

43,787 AUC

--
auctus-7d-price-graph
FinNexusFNX$0.00
SirenSI$0.05
RISQ ProtocolRISQ$0.00
Hiển thị 1 - 13 trong số 13
Hiển thị hàng
100