Top Options Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

488

5.55%12.40%

$75,330,783

$6,733,452

38,020,433 HEGIC

425,355,246 HEGIC

6929-price-graph

828

5.81%7.71%

$21,243,846

$319,837

350,968 PTF

23,311,586 PTF

7190-price-graph

911

6.91%11.32%

$16,475,608

$1,109,956

633,028 MATTER

9,396,333 MATTER

8603-price-graph

952

2.05%7.77%

$14,318,474

$408,708

49,993 HGET

1,751,448 HGET

6949-price-graph

960

2.03%2.81%

$14,075,129

$5,000,711

11,337,946 FNX

31,912,070 FNX

5712-price-graph

1004

7.61%10.93%

$12,477,366

$80,777

295,743 AUC

45,682,485 AUC

2653-price-graph

2718

5.45%60.01%
--

$1,456,724

554,021 SI

0 SI

8701-price-graph

2862

21.59%8.91%
--

$691,033

710,194 PREMIA

0 PREMIA

8476-price-graph

Hiển thị 1 - 8 trong số 8

Hiển thị hàng

100