Top các token Bitcoin Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Bitcoin Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.14%0.89%0.57%

₫12,778.23T₫12,778,227,577,916,896

19,500,025 BTC

bitcoin-7d-price-graph

16

0.23%0.24%12.42%

₫112.32T₫112,318,167,317,983

19,518,763 BCH

bitcoin-cash-7d-price-graph

18

0.14%0.90%0.67%

₫106.78T₫106,779,793,643,474

162,895 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

34

0.20%0.53%6.14%

₫34.18T₫34,183,775,444,059

₫455,287,111,069

5,931,579 ICP

445,353,643 ICP

internet-computer-7d-price-graph

49

0.16%0.93%0.64%

₫16.32T₫16,323,236,685,416

₫285,130,067,481

24,652,673 STX

1,411,325,797 STX

stacks-7d-price-graph

59

0.28%0.55%1.17%

₫14.87T₫14,865,547,106,727

19,266,077 BSV

bitcoin-sv-7d-price-graph

114

0.02%0.89%0.08%

₫5.67T₫5,673,041,828,526

₫473,226,385,999

8,738,386 QTUM

104,755,842 QTUM

qtum-7d-price-graph

121

0.23%1.33%0.43%

₫5.44T₫5,435,803,918,249

17,513,924 BTG

bitcoin-gold-7d-price-graph

149

0.16%0.61%1.64%

₫4.07T₫4,073,032,259,476

₫108,026,021,685

243,388,136 T

9,176,749,390 T

threshold-7d-price-graph

205

0.12%0.93%0.63%

₫35.3T₫35,301,314,021,027

53,879 BTCB

bitcoin-bep2-7d-price-graph
Huobi BTCHBTC$26963.08
Rootstock Smart BitcoinRBTC$26847.00
OrdinalsORDI$3.68
Rootstock Infrastructure FrameworkRIF$0.07
RenREN$0.05
Badger DAOBADGER$2.24
ALEX LabALEX$0.05
CoinwebCWEB$0.02
Circuits of ValueCOVAL$0.01
pNetworkPNT$0.16
Bitcoin DiamondBCD$0.06
Bitcoin 2BTC2$0.52
renBTCRENBTC$27543.71
SovrynSOV$0.23
Bitcoin Standard Hashrate TokenBTCST$0.27
OXBTOXBT$0.01
Bitcoin Avalanche BridgedBTC.b$26974.44
VMPXVMPX$0.04
MEMEMEME$10.27
PIZA (BRC)PIZA$0.03
OSHIOSHI$618.79
PEPEBRCPEPEBRC$0.01
WHEEWHEE$0.08
NALSNALS$0.05
TRACTRAC$0.32
Lightning BitcoinLBTC$0.32
NOOT (BRC-20)NOOT$0.00
BISOSwapBISO$0.00
BANK (BRC)BANK$0.00
Drac (BRC)DRAC$0.00
ordinexORD$0.00
BSV (BRC)BSV$0.01
pTokens BTCpBTC$5943.42
OHMSOHMS$0.00
Liquid NetworkL-BTC$0.00
SZABSZAB$0.00
ORPOORPO$0.08
ZBITZBIT$0.00
Ordinals DeflationODEF$0.00
The Ordinals CouncilCNCL$142.83
GrumpyGRUM$0.00
$DOG (Ordinals)$DOG$0.00
MetaBRCMXRC$0.00
LFGLFG$0.00
LedgerLandLGER$0.01
Hiển thị 1 - 55 trong số 55
Hiển thị hàng
100