Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 747
Vốn hóa thị trường: 
$2.38T
2.23%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$113.76B
32.29%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.1% ETH: 15.9%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: 

Top các token Inscriptions hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Inscriptions. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

86

3.24%1.92%34.98%

₫25.2T₫25,199,109,487,602

₫11,359,862,192,868

9,466,886 ORDI

21,000,000 ORDI

ordi-7d-price-graph

114

2.60%0.84%39.29%

₫16.07T₫16,066,206,418,234

₫1,447,063,129,019

189,144,374,959 1000SATS

2,100,000,000,000 1000SATS

sats-7d-price-graph

220

0.39%7.65%94.43%

₫13.38T₫13,383,878,404,897

₫180,425,516,911

104,746 PUPS

7,770,000 PUPS

pups-ordinals-7d-price-graph

339

3.82%12.08%12.10%

₫3.73T₫3,728,199,855,255

₫772,205,230,622

196,769,218 MUBI

950,000,000 MUBI

multibit-7d-price-graph

537

1.19%4.09%24.13%

₫1.65T₫1,651,945,772,203

₫19,620,805,111

249,425 TRAC

21,000,000 TRAC

trac-7d-price-graph

1206

2.12%30.12%26.98%

₫181.78B₫181,784,442,019

₫4,485,507,672

4,934,974 OXBT

200,000,000 OXBT

oxbt-7d-price-graph

2448

4.91%1.77%48.32%

₫3.6T₫3,599,528,298,898

₫1,290,222,788,545

358,442,185,033 RATS

1,000,000,000,000 rats

rats-ordinals-7d-price-graph

2449

2.63%0.61%39.71%

₫15.96T₫15,957,830,402,848

₫1,289,477,194,966

169,691,119,724,190 SATS

2,100,000,000,000,000 SATS

sats-ordinals-7d-price-graph

2469

0.44%2.92%27.74%

₫823.85B₫823,850,288,734

₫395,688,904,663

2,401,461,225 1CAT

5,000,000,000 1CAT

bitcoin-cats-7d-price-graph

2489

6.73%4.44%209.28%

₫844.03B₫844,026,906,568

₫235,578,534,531

11,741,987 PEPEBRC

42,069,000 PEPEBRC

pepe-brc-7d-price-graph
PIZA (Ordinals)PIZA$1.46
Mice (Ordinals)MICE$0.02
Bitcoin WizardsWZRD$7.30
BRC20.com.COM$0.79
TurtSatTURT$0.01
BitStableBSSB$0.93
Dovi(Ordinals)Dovi$0.24
BTCs (Ordinals)BTCS$0.83
VMPX (Ordinals)VMPX$0.04
NALS (Ordinals)NALS$0.32
MMSS (Ordinals)MMSS$0.22
AVAVAVAV$0.00
csas (Ordinals)CSAS$0.01
BANK (Ordinals)BANK$0.04
ATOM (Atomicals)ATOM$4.65
InscribeINS$0.24
BISOSwapBISO$0.01
Orders.ExchangeRDEX$0.10
meme (Ordinals)MEME$81.81
NOOT (Ordinals)NOOT$0.00
dogiDOGI$1.48
$BSV (Ordinals)$BSV$0.09
Quark (Atomicals)QUARK$0.00
DINO(ASC20)DINO$0.00
Sophon (Atomicals)SOPHON$0.00
Bear (Ordinals)Bear$0.09
NEATNEAT$0.06
cats (Ordinals)cats$0.00
Drac (Ordinals)DRAC$0.01
Grumpy (Ordinals)GRUM$0.00
biis (Ordinals)BIIS$0.01
SoBitSOBB$0.00
roup (Ordinals)ROUP$0.00
ISSPISSP$0.00
Ghosty CashGHSY$0.34
Satoshi Nakamoto TokenSNMT$0.00
KoiPondKOI$0.01
The Ordinals CouncilCNCL$51.72
WHEE (Ordinals)WHEE$0.01
Sqts (Ordinals)SQTS$0.00
Deed (Ordinals)DEED$0.00
tbci (Ordinals)TBCI$0.00
AVM (Atomicals)AVM$0.23
Realm (Atomicals)REALM$0.13
Electron (Atomicals)ELECTRON$0.02
OHMS (Ordinals)OHMS$--
MOON (Ordinals)MOON$--
Xups (Ordinals)XUPS$--
Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social ProtocolHXXH$--
KabosuDOSU$--
Dragon (Atomicals)DRAGON$--
Neutron (Atomicals)NEUTRON$--
Hiển thị 1 - 62 trong số 62
Hiển thị hàng
100