Top các token Oxbull hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Oxbull. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

460

1.26%9.40%15.20%

₫702.73B₫702,733,773,405

₫18,827,288,296

469,832,819 BLOK

17,536,640,676 BLOK

bloktopia-7d-price-graph

585

2.22%18.71%28.41%

₫434.54B₫434,535,603,056

₫17,008,573,257

28,172,619 ALU

719,755,021 ALU

altura-7d-price-graph

1062

0.95%8.34%21.19%

₫69.73B₫69,731,241,991

₫204,195,671

21,239 OXB

7,252,785 OXB

oxbull-tech-7d-price-graph

1394

0.86%13.37%21.54%

₫24.03B₫24,033,238,211

₫6,563,557,096

21,517,406 MONI

78,788,520 MONI

monsta-infinite-7d-price-graph

1720

0.09%6.59%16.40%

₫8.94B₫8,940,894,359

₫1,478,825,572

151,217 SKILL

914,251 SKILL

cryptoblades-7d-price-graph

1924

0.13%14.28%7.97%

₫4.79B₫4,793,943,980

₫768,539,866

27,278,725 LFG

170,157,314 LFG

gamerse-7d-price-graph

2254

0.18%1.98%3.25%

₫1.23B₫1,232,095,118

₫131,492,293

1,388,860 SHOE

13,013,747 SHOE

shoefy-7d-price-graph

2326

3.72%7.95%48.41%

₫851.97M₫851,972,535

₫8,538,587

121,063 ETNA

12,079,542 ETNA

etna-network-7d-price-graph

2956

1.22%8.79%23.30%

₫213.4B₫213,395,490,375

₫12,710,849,934

1,944,060,253,618 CATE

32,637,761,699,941 CATE

catecoin-7d-price-graph

6855

0.09%1.30%5.14%

₫18.26B₫18,255,807,118

₫11,353,196

76,817 WANA

123,520,265 WANA

wanaka-farm-7d-price-graph
ForceCowBoyFCB$0.00
WIZARDWIZARD$0.01
PocolandPOCO$0.00
gotEMGOTEM$0.00
HOPPYHOP$0.00
SPACE SIPSIP$0.00
MetaPlayMPLAY$0.01
Space Cow BoySCB$1.30
Alpha KombatALKOM$0.00
1Doge1DOGE$0.00
Oxbull SolanaOXS$0.00
HerobattleHRB$0.02
Footie PlusFOOTIE$0.00
Moon WarriorsMWAR$0.04
TAHUTAHU$0.15
Galaxy AdventureGLA$0.00
Moonsta's RevengeMTR$0.00
HarmonyPadHPAD$0.00
MetafishFISH$0.00
MetaseerMETAS$0.01

Hiển thị 1 - 30 trong số 30

Hiển thị hàng

100