Top các token Arbitrum Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Arbitrum Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.59%0.80%

₫1553.85T₫1,553,852,831,812,318

₫862,942,676,586,451

37,135,290,620 USDT

66,867,450,244 USDT

tether-7d-price-graph

4

0.59%0.88%

₫1299.46T₫1,299,464,999,731,219

₫73,507,565,488,118

3,161,045,195 USDC

55,880,881,998 USDC

usd-coin-7d-price-graph

12

0.60%0.89%

₫157.78T₫157,776,060,070,378

₫5,351,684,721,649

230,211,579 DAI

6,786,998,447 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

16

0.21%8.73%

₫131.67T₫131,669,994,144,499

265,404 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

19

4.89%43.59%

₫96.72T₫96,719,211,881,476

₫2,807,591,683,395

21,310,615 UNI

734,133,050 UNI

uniswap-7d-price-graph

22

1.94%12.62%

₫77.72T₫77,723,643,901,022

₫9,067,055,767,060

54,480,225 LINK

467,009,550 LINK

chainlink-7d-price-graph

44

0.58%0.86%

₫28.12T₫28,116,498,597,231

₫1,026,607,656,171

44,123,459 TUSD

1,208,443,319 TUSD

trueusd-7d-price-graph

54

3.81%18.63%

₫19.04T₫19,040,785,991,614

₫1,045,209,117,646

378,762,879 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

79

0.46%34.28%

₫10.22T₫10,216,591,274,580

₫2,401,394,435,286

126,201,824 CRV

536,918,234 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

96

1.61%15.14%

₫7.61T₫7,605,924,287,008

2,579,588 GNO

gnosis-gno-7d-price-graph
yearn.financeYFI$6967.20
WOO NetworkWOO$0.22
BalancerBAL$5.58
SushiSwapSUSHI$1.24
BancorBNT$0.56
Spell TokenSPELL$0.00
FraxFRAX$1.00
Frax ShareFXS$5.79
AnyswapANY$3.88
DXdaoDXD$396.61
dForceDF$0.04
DODODODO$0.13
BurgerCitiesBURGER$0.66
pNetworkPNT$0.22
O3 SwapO3$0.15
SperaxSPA$0.01
AntiMatter Governance TokenMATTER$0.19
KromatikaKROM$0.05
MCDEX TokenMCB$1.89
Dfyn NetworkDFYN$0.02
Pickle FinancePICKLE$1.15
XY FinanceXY$0.21
Magic Internet MoneyMIM$0.99
MAGICMAGIC$0.34
Stargate FinanceSTG$0.41
GMXGMX$19.69
DopexDPX$171.56
PremiaPREMIA$0.75
DivergenceDIVER$0.02
ChannelsCAN$0.00
Tracer DAOTCR$0.04
Hundred FinanceHND$0.08
Umami FinanceUMAMI$16.60
dForce USDUSX$0.99
PlutusDAOPLS$0.16
Sperax USDUSDs$0.98
FutureswapFST$0.11
HydranetHDX$0.01
Arbis FinanceARBIS$0.00
UniDexUNIDX$0.61
WePiggy CoinWPC$0.00
ArbidogeADOGE$0.00
WardenSwapWAD$0.03
AgaveAGVE$47.83
Dopex Rebate TokenRDPX$17.21
Flux ProtocolFLUX$0.03
CapCAP$68.85
ImpermaxIMX$0.02
ArbiNYANNYAN$0.00
Carbon FinanceCARBON$0.00
ArbucksBUCK$0.00
ArbiFarmAFARM$0.01
Amy FinanceAMY$0.00
Magic TokenMAGIC$0.11
CreDACREDA$0.54
SwaprSWPR$0.00
OpenBloxOBX$0.00

Hiển thị 1 - 67 trong số 67

Hiển thị hàng

100