Top các token Cybersecurity hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Cybersecurity. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

348

6.09%15.22%

₫1.59T₫1,588,838,254,026

₫304,572,958,432

90,096,830 UTK

470,000,000 UTK

utrust-7d-price-graph

369

3.82%2.49%

₫1.43T₫1,425,121,588,788

₫252,846,786,462

12,981,879 CTK

73,169,831 CTK

certik-7d-price-graph

439

9.56%84.63%

₫1.02T₫1,015,102,351,433

₫66,596,345,415

101,456,166 NCT

1,546,457,130 NCT

polyswarm-7d-price-graph

586

3.24%2.65%

₫560.20B₫560,200,944,191

₫4,607,621,105

5,870,981 QSP

713,801,947 QSP

quantstamp-7d-price-graph

771

6.95%6.43%

₫250.16B₫250,158,763,846

₫24,894,215,009

47,206,471 HAI

474,371,758 HAI

hackenai-7d-price-graph

816

1.48%9.62%

₫210.81B₫210,806,077,236

₫61,539,110,669

14,429,251 VIDT

49,428,303 VIDT

vidt-datalink-7d-price-graph

827

0.57%7.55%

₫198.77B₫198,769,315,894

₫5,857,882,194

1,379,900 LSS

46,822,672 LSS

lossless-7d-price-graph

958

1.57%8.11%

₫121.81B₫121,814,372,369

₫38,467,932,340

214,904 HAPI

680,524 HAPI

hapi-one-7d-price-graph

1460

3.30%5.95%

₫28.58B₫28,581,210,829

₫2,142,559,372

462,780 DDOS

6,173,365 DDOS

disbalancer-7d-price-graph

1879

2.89%1.55%

₫7.87B₫7,867,783,586

85,000 CRX

cryptex-7d-price-graph
RemmeREM$0.00
CloudbricCLBK$0.00
CheckDotCDT$0.02
gotEMGOTEM$0.00
CubeAUTO$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100