Các loại tiền điện tử:  21,875Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $824,563,935,569.33Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $46,479,868,480Tỷ lệ thống trị:  BTC: 37.9% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  11 Gwei

Biểu đồ tiền điện tử toàn cầu

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử

Biểu đồ trên cho thấy tổng vốn hóa thị trường của tất cả tiền điện tử, bao gồm stablecointoken.

Tổng Vốn Hóa Thị Trường (Ngoại trừ Bitcoin)

Loading Data

Please wait, we are loading chart data

Biểu đồ trên cho biết tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử, không bao gồm Bitcoin. Tổng này bao gồm cả stablecoin và token. Trong thế giới tiền điện tử, nhiều người xem đây là biểu đồ Bitcoin quan trọng để hiểu rõ toàn bộ thị trường này. Đây cũng là cách để xem tổng vốn hóa thị trường của altcoin.

Phần Trăm của Tổng Vốn Hóa Thị Trường (Chiếm Ưu Thế)

Loading Data

Please wait, we are loading chart data

Biểu đồ trên cho biết tỷ lệ riêng lẻ của mười loại tài sản tiền điện tử lớn nhất so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tài sản tiền điện tử. Do BTC là tài sản tiền điện tử đầu tiên nên nó vẫn là coin có giá trị lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường. Đó là lý do tại sao có nhiều người theo dõi tỷ lệ thống trị của BTC trên thị trường. Chúng tôi mô tả các tài sản được theo dõi trong biểu đồ này là tài sản tiền điện tử do chúng bao gồm cả token và stablecoin.