Top các token Liquid Staking Derivatives hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Liquid Staking Derivatives. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

30

1.28%16.42%1.86%

₫48.94T₫48,937,745,118,953

₫3,732,962,455,045

65,705,485 LDO

861,374,401 LDO

lido-dao-7d-price-graph

58

0.55%13.03%14.84%

₫21.02T₫21,020,747,515,130

19,257,026 RPL

rocket-pool-7d-price-graph

74

1.73%18.39%5.67%

₫14.84T₫14,839,871,552,382

71,093,696 FXS

frax-share-7d-price-graph

116

0.24%7.43%4.58%

₫7.44T₫7,442,511,122,397

₫801,194,048,267

1,040,221,149 ANKR

9,662,899,378 ANKR

ankr-7d-price-graph

401

0.24%5.70%6.03%

₫1.22T₫1,216,801,959,641

₫14,704,296,821

1,922,836 XPRT

159,117,504 XPRT

persistence-7d-price-graph

498

0.11%5.81%1.96%

₫783.79B₫783,788,166,425

₫169,657,906,821

13,085,372 FIS

60,452,000 FIS

stafi-7d-price-graph

499

0.86%4.22%3.87%

₫779.27B₫779,267,134,865

₫168,182,770,373

25,255,841 CHESS

117,021,778 CHESS

tranchess-7d-price-graph

507

0.25%4.65%1.96%

₫757.57B₫757,569,832,301

₫74,771,104,573

346,106,294 QI

3,506,698,056 QI

benqi-7d-price-graph

777

0.14%5.09%5.96%

₫261.88B₫261,876,343,278

₫26,615,981,867

1,031,511 SD

10,149,100 SD

stader-7d-price-graph

828

0.19%8.92%2.48%

₫214.14B₫214,136,376,857

₫6,262,588,329

160,612,137 DSLA

5,491,802,966 DSLA

dsla-protocol-7d-price-graph
BifrostBNC$0.24
pSTAKE FinancePSTAKE$0.09
SharedStakeSGT$0.91
StakeWiseSWISE$0.15
Meta PoolMETA$0.01

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100