Top các token Liquid Staking Derivatives hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Liquid Staking Derivatives. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

51

0.20%2.04%26.01%

₫43.16T₫43,158,415,075,245

₫1,386,255,498,224

28,642,611 LDO

891,732,933 LDO

lido-dao-7d-price-graph

139

0.14%0.23%25.95%

₫11.14T₫11,135,609,638,356

₫1,111,336,683,792

998,002,552 ANKR

10,000,000,000 ANKR

ankr-7d-price-graph

153

0.66%2.90%27.64%

₫10.16T₫10,162,177,022,433

20,292,985 RPL

rocket-pool-7d-price-graph

168

1.84%10.92%17.98%

₫9.25T₫9,248,258,916,954

₫3,485,582,946,068

44,170,555 JTO

117,197,247 JTO

jito-7d-price-graph

201

0.26%2.92%17.12%

₫700.86T₫700,860,393,104,558

9,371,245 stETH

steth-7d-price-graph

206

0.04%2.74%16.86%

₫69.76T₫69,762,401,299,800

896,359 WBETH

wrapped-beacon-eth-7d-price-graph

209

1.46%1.72%16.46%

₫43.04T₫43,044,673,245,607

516,744 RETH

rocket-pool-eth-7d-price-graph

213

0.38%1.06%23.57%

₫20.9T₫20,900,700,883,102

₫732,352,417,965

182,397 MSOL

5,205,447 MSOL

marinade-7d-price-graph

217

1.46%3.46%17.45%

₫15.5T₫15,503,880,886,974

195,671 cbETH

coinbase-wrapped-staked-eth-7d-price-graph

286

2.61%8.03%33.08%

₫4.51T₫4,505,744,555,710

₫1,365,389,472

26,614 STRD

87,825,728 STRD

stride-7d-price-graph
Ankr Staked ETHankrETH$3520.69
BENQIQI$0.02
Persistence OneXPRT$0.30
PandoraPANDORA$5638.67
pSTAKE FinancePSTAKE$0.08
StaFiFIS$0.55
TranchessCHESS$0.20
StaderSD$0.72
BifrostBNC$0.40
HordHORD$0.01
Sable FinanceSABLE$0.01
SharedStakeSGT$0.06
Lido wstETHWSTETH$3441.22
Jito Staked SOLJITOSOL$147.20
Renzo Restaked ETHEZETH$2956.50
BlazeStake Staked SOLBSOL$150.31
Frax Staked EtherSFRXETH$3156.62
Frax Finance - Frax EtherFRXETH$2906.81
pufETHPUFETH$3032.71
swETHSWETH$3062.57
Restaked Swell EthereumRSWETH$2944.47
Kelp DAO Restaked ETHRSETH$2975.96
SeamlessSEAM$6.49
Mantle Staked EtherMETH$3011.87
Lido Staked SOLstSOL$157.26
BENQI Liquid Staked AVAXsAVAX$37.17
Haedal Staked SUIHASUI$1.21
TENETTENET$0.07
Volo Staked SUIVSUI$1.19
K9 FinanceKNINE$0.00
VectorVEC$14.40
Ankr Staked BNBankrBNB$576.13
StakeWise Staked ETHosETH$3009.01
Stride Staked TIAstTIA$9.53
Lido Staked MaticstMATIC$0.70
ether.fi Staked ETHEETH$3009.78
Amnis FinanceAMAPT$8.73
Stader MaticXMATICX$0.70
Stader BNBxBNBX$579.44
Restake FinanceRSTK$0.07
Stader ETHxETHX$3069.80
Stader sFTMXSFTMX$0.70
Gravita ProtocolGRAI$0.97
Liquid Staked ETHLSETH$3078.61
Stride Staked OSMOstOSMO$1.06
ZetaEarnSTZETA$1.11
Stride Staked DYDXstDYDX$2.16
GoGoPoolGGP$8.26
Edgevana Staked SOLEDGESOL$146.52
pSTAKE Staked DYDXSTKDYDX$2.11
GoGoPool AVAXGGAVAX$36.25
pSTAKE Staked OSMOSTKOSMO$0.88
StakeWiseSWISE$0.03
Stride Staked EVMOSstEVMOS$0.08
pSTAKE Staked ATOMSTKATOM$9.67
Agility LSDAGI$0.01
Meta PoolMETA$0.00
Ankr Staked MATICankrMATIC$0.74
Stride Staked UMEEstUMEE$0.00
Stride Staked SOMMstSOMM$0.10
pSTAKE Staked STARSSTKSTARS$0.02
Ankr Staked FTMankrFTM$0.73
StakeWiseRETH2$3085.19
Ankr Staked AVAXankrAVAX$--
Stader NearXNEARX$--
Universal ETHUNIETH$--
Liquid Staked ETH IndexLSETH$--
StaFi Staked ETHRETH$--
Swell NetworkSWELL$--
Axelar Wrapped wstETHAXL-WSTETH$--
Dojo Staked INJDINJ$--
Stride Staked InjstINJ$--
Stride Staked LUNAstLUNA$--
Stride Staked CMDXstCMDX$--
Hiển thị 1 - 84 trong số 84
Hiển thị hàng
100