Top các token DeFiance Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DeFiance Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

17

0.88%6.80%4.13%

₫144.99T₫144,986,663,528,197

₫4,034,578,065,726

20,747,730 UNI

745,590,771 UNI

uniswap-7d-price-graph

42

0.23%6.28%0.40%

₫33.96T₫33,960,386,369,205

82,594,082 AXS

axie-infinity-7d-price-graph

44

0.50%4.90%1.61%

₫32.06T₫32,061,077,366,394

₫5,368,476,202,486

2,341,614 AAVE

13,984,352 AAVE

aave-7d-price-graph

92

0.62%7.40%6.26%

₫10.28T₫10,281,833,966,224

₫1,948,220,931,188

21,760,386 SNX

114,841,533 SNX

synthetix-network-token-7d-price-graph

150

0.54%8.42%1.85%

₫4.30T₫4,297,356,629,532

₫1,417,167,407,431

41,962,232 SUSHI

127,244,443 SUSHI

sushiswap-7d-price-graph

320

0.80%8.41%2.67%

₫1.68T₫1,682,585,880,733

₫202,028,302,642

53,590,916 ALPHA

446,330,126 ALPHA

alpha-finance-lab-7d-price-graph

341

0.07%6.59%4.27%

₫1.58T₫1,578,033,517,449

₫163,594,876,432

50,089,932 BETA

483,166,667 BETA

beta-finance-7d-price-graph

647

0.65%6.53%2.48%

₫443.42B₫443,420,014,652

₫297,444,753,722

74,157,911 DODO

110,551,965 DODO

dodo-7d-price-graph

780

0.41%1.74%0.71%

₫237.72B₫237,721,467,972

₫610,324,569

4,096,743 SWTH

1,595,681,675 SWTH

switcheo-7d-price-graph

827

0.55%4.31%5.15%

₫201.89B₫201,893,225,001

₫21,013,825,649

5,467,274 MTA

52,527,589 MTA

meta-7d-price-graph
InsurAceINSUR$0.14
Index CooperativeINDEX$2.77
Jet ProtocolJET$0.11

Hiển thị 1 - 13 trong số 13

Hiển thị hàng

100