Các loại tiền mã hóa thịnh hành trên CoinMarketCap là gì?

Dưới đây là danh sách các loại tiền mã hóa thịnh hành mà mọi người đang tìm kiếm trên CoinMarketCap.

#

Tên

Giá

24 giờ

7n

30ng

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

7 ngày qua

1

Bitcoin

1

BTC

₫654...07.16
1.78%0.11%1.29%₫12,770,999,290,765,440₫285,493,606,640,6171-price-graph

2

TABOO TOKEN

2

TABOO

₫31.478.83%15.44%18.02%₫307,906,184,713₫30,682,350,97110586-price-graph

3

Pepe

3

PEPE

₫0.019197.24%10.75%9.32%₫7,518,161,075,414₫2,885,429,820,43324478-price-graph

4

Terra Classic

4

LUNC

₫1.524.60%1.15%2.52%₫8,814,969,813,936₫480,501,581,9614172-price-graph

5

Chainlink

5

LINK

₫190,128.241.55%13.91%30.93%₫105,872,905,762,440₫6,095,253,770,6621975-price-graph

6

Shiba Inu

6

SHIB

₫0.1780.72%0.44%10.63%₫104,912,528,161,435₫2,027,024,673,8385994-price-graph

7

Terra

7

LUNA

₫11,916.066.71%23.90%15.20%₫4,619,399,903,472₫1,931,262,720,51020314-price-graph

8

Ethereum

8

ETH

₫40,...36.44
0.54%3.60%2.31%₫4,878,328,847,970,457₫145,797,440,771,2331027-price-graph

9

XRP

9

XRP

₫13,025.504.29%3.03%1.49%₫694,420,055,723,326₫37,340,168,156,06552-price-graph

10

Polygon

10

MATIC

₫12,751.690.29%0.22%8.55%₫118,588,183,964,665₫6,068,239,007,6973890-price-graph

11

Loom Network

11

LOOM

₫3,293.048.20%20.60%236.41%₫4,015,613,071,782₫6,112,161,141,0592588-price-graph

12

USDJ

12

USDJ

₫27,543.020.65%0.37%2.50%₫7,518,999,813,912₫75,085,963,0505446-price-graph

13

Arbitrum

13

ARB

₫21,894.530.18%6.54%4.94%₫27,915,525,766,446₫4,108,424,763,60911841-price-graph

14

Worldcoin

14

WLD

₫42,357.485.34%10.85%41.45%₫5,587,313,314,189₫2,940,853,287,97213502-price-graph

15

Biconomy

15

BICO

₫5,981.448.82%19.37%16.61%₫3,933,497,137,085₫1,023,112,873,9679543-price-graph

16

Solana

16

SOL

₫491,767.871.92%3.06%3.11%₫203,023,195,847,432₫6,167,438,736,7825426-price-graph

17

Cardano

17

ADA

₫6,128.340.11%2.24%4.92%₫215,278,910,428,069₫3,836,932,330,1462010-price-graph

18

Compound

18

COMP

₫1,1...89.25
3.17%20.16%10.27%₫9,081,980,379,502₫2,620,606,381,5705692-price-graph

19

Galxe

19

GAL

₫31,481.534.91%4.58%8.64%₫2,736,332,641,211₫203,809,781,58111877-price-graph

20

Trust Wallet Token

20

TWT

₫18,949.360.04%1.88%7.28%₫7,895,247,760,798₫156,310,001,1695964-price-graph

21

Status

21

SNT

₫578.230.40%3.68%8.22%₫2,233,494,650,622₫141,826,294,0041759-price-graph

22

Moonbeam

22

GLMR

₫5,732.523.76%44.28%19.04%₫4,310,454,809,748₫744,479,889,8156836-price-graph

23

Dash

23

DASH

₫668,417.950.81%2.50%1.39%₫7,670,379,254,827₫859,536,498,658131-price-graph

24

Coin98

24

C98

₫3,650.440.50%6.51%9.98%₫2,161,868,821,625₫319,899,836,85410903-price-graph

25

Pundi X (New)

25

PUNDIX

₫8,725.182.34%0.94%7.02%₫2,255,387,091,893₫68,537,074,0689040-price-graph

26

Kusama

26

KSM

₫461,030.060.63%0.02%3.16%₫3,904,969,793,841₫179,135,553,8115034-price-graph

27

Balancer

27

BAL

₫80,972.120.56%4.53%6.95%₫4,245,789,513,973₫101,283,512,6425728-price-graph

28

Toncoin

28

TON

₫53,959.062.71%4.93%27.19%₫185,181,687,276,750₫749,451,076,37511419-price-graph

29

STP

29

STPT

₫1,520.204.21%3.00%40.85%₫2,952,870,557,825₫853,844,049,5514006-price-graph

30

VeChain

30

VET

₫410.780.91%2.50%3.78%₫29,869,970,935,016₫579,209,230,5163077-price-graph