Top các token Runes hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Runes. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

131

₫111.06
1.26%3.42%10.32%

₫11.11T₫11,106,033,327,550

₫251,628,218,365

2,265,689,387 DOG

100,000,000,000 DOG

dog-go-to-the-moon-rune-7d-price-graph

804

₫27.93
0.71%7.29%28.77%

₫457.69B₫457,694,783,656

₫37,784,623,290

1,352,880,081 LOBO

16,387,781,650 LOBO

lobo-the-wolf-pup-7d-price-graph

1568

₫94.79
0.10%2.29%2.97%

₫44.06B₫44,056,894,494

₫4,731,481,512

49,914,996 WAM

464,780,364 WAM

wam-app-7d-price-graph

1763

₫355.95
0.73%4.42%15.72%

₫22.25B₫22,246,620,472

₫15,794,889,174

44,374,406 RB

62,500,000 RB

runesbridge-7d-price-graph

2712

₫99.63
0.04%0.23%6.36%--

₫39,377,912,451

395,258,479 RSIC

--runecoin-7d-price-graph

2890

₫37.91
2.89%3.38%0.51%

₫796.13B₫796,132,291,614

₫15,563,225,421

410,519,379 DECENTRALIZED

21,000,000,000 DECENTRALIZED

decentralized-runes-7d-price-graph

3005

₫17.47
0.19%26.87%37.24%

₫17.47B₫17,467,429,935

₫9,856,795,134

564,295,673 UIBT

1,000,000,000 UIBT

unibit-7d-price-graph

3079

₫3,596.30
0.75%2.24%6.04%

₫60.42B₫60,417,791,021

₫8,239,171,051

2,291,015 MEMERUNE

16,800,000 MEMERUNE

meme-economics-rune-7d-price-graph

3183

₫24,861.61
1.45%12.29%25.24%

₫62.91B₫62,912,312,169

₫6,409,048,298

257,789 RUNI

2,530,500 RUNI

runesterminal-7d-price-graph

3939

₫23,245.10
0.67%0.39%3.22%

₫390.52B₫390,517,677,530

16,800,000 丰

satoshi-nakamoto-rune-7d-price-graph
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS$0.40
BILLION•DOLLAR•CATBILLY$0.03
WANKO•MANKO•RUNESWANKO$0.06
NICOLAS•PI•RUNESNICOLAS•PI•RUNES$0.00
Magic EdenMAGIC$--
Hiển thị 1 - 15 trong số 15
Hiển thị hàng
100