Top các token Optimism Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Optimism Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.14%0.61%0.92%

₫2,397.02T₫2,397,018,387,679,564

₫1,230,976,326,258,162

50,177,160,041 USDT

97,707,464,144 USDT

tether-7d-price-graph

7

0.15%0.61%0.89%

₫687.2T₫687,201,212,417,482

₫138,069,906,107,695

5,627,599,852 USDC

28,009,676,766 USDC

usd-coin-7d-price-graph

12

0.60%3.03%3.24%

₫283.32T₫283,318,460,642,249

₫11,090,578,609,515

22,982,189 LINK

587,099,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

18

0.16%0.60%0.88%

₫131.2T₫131,195,242,897,501

₫3,634,469,593,843

148,151,244 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

22

0.16%1.92%11.57%

₫111.79T₫111,794,862,537,292

₫2,578,194,968,853

13,795,292 UNI

598,187,016 UNI

uniswap-7d-price-graph

30

0.12%2.91%1.77%

₫89.76T₫89,761,854,029,175

957,378,568 OP

optimism-ethereum-7d-price-graph

38

0.24%3.45%4.18%

₫71.33T₫71,326,935,448,011

₫2,801,977,617,900

34,998,867 LDO

890,928,582 LDO

lido-dao-7d-price-graph

57

0.39%2.14%6.09%

₫34.79T₫34,791,004,335,626

₫3,091,627,572,045

1,309,637 AAVE

14,737,735 AAVE

aave-7d-price-graph

66

0.81%2.00%5.83%

₫28.65T₫28,646,428,295,494

₫987,998,832,077

10,506,148 SNX

304,619,400 SNX

synthetix-7d-price-graph

81

0.17%4.28%159.05%

₫22.61T₫22,609,788,597,176

₫37,059,527,170,264

215,292,433 WLD

131,348,583 WLD

worldcoin-org-7d-price-graph
Curve DAO TokenCRV$0.56
Wrapped BitcoinWBTC$51907.65
FraxFRAX$1.00
CartesiCTSI$0.31
BalancerBAL$4.24
CovalentCQT$0.30
CyberConnectCYBER$9.26
Liquity USDLUSD$1.00
SynapseSYN$0.82
Stargate FinanceSTG$0.69
HashflowHFT$0.38
Kyber Network Crystal v2KNC$0.67
StellaALPHA$0.13
Perpetual ProtocolPERP$1.50
BUSDBUSD$1.00
LyraLYRA$0.13
KwentaKWENTA$77.09
BarnBridgeBOND$3.77
BeefyBIFI$360.63
Across ProtocolACX$0.18
dForceDF$0.04
Cryptex FinanceCTX$1.92
Tornado CashTORN$1.82
Ooki ProtocolOOKI$0.00
dHedge DAODHT$0.12
TarotTAROT$0.08
KromatikaKROM$0.04
O3 SwapO3$0.05
Pickle FinancePICKLE$0.76
HanChainHAN$0.04
WETHWETH$2928.50
Lido wstETHWSTETH$3384.78
USD+USD+$1.00
Velodrome FinanceVELO$0.05
Sonne FinanceSONNE$0.06
BoringDAOBORING$0.00
DOLADOLA$1.00
MAIMIMATIC$0.40
ThalesTHALES$0.35
Hop ProtocolHOP$0.05
AngleANGLE$0.03
PremiaPREMIA$0.45
Collab.LandCOLLAB$0.01
Beethoven XBEETS$0.03
UniDexUNIDX$2.97
Elk FinanceELK$0.12
RadioShackRADIO$0.00
GammaGAMMA$0.13
OathOATH$0.04
OPX FinanceOPX$0.18
OpenSwap Optimism TokenOPENX$0.04
PikaPIKA$0.00
Layer2DAOL2DAO$0.00
BOBBOB$1.00
BUILDBUILD$0.00
Hundred FinanceHND$0.01
PoolTogetherPOOL$0.37
PopcornPOP$0.06
QiDaoQI$0.00
WePiggy CoinWPC$0.00
AelinAELIN$395.00
OpenX Locked VeloOPXVEVELO$0.03
xTokenXTK$--
Alchemix USDALUSD$--
BitANTBITANT$--
SaddleSDL$--
Iron BankIB$--
InsureDAOINSURE$--
ZipSwapZIP$--
Shack TokenSHACK$--
OpenXSwap Gov. TokenXOPENX$--
Hiển thị 1 - 81 trong số 81
Hiển thị hàng
100