Top các token Optimism Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Optimism Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.17%0.58%1.09%

₫1870.08T₫1,870,077,466,324,027

₫795,285,012,935,124

33,868,764,229 USDT

79,640,898,253 USDT

tether-7d-price-graph

5

0.18%0.58%0.81%

₫780.75T₫780,745,235,085,631

₫111,115,279,679,211

4,733,603,158 USDC

33,260,395,162 USDC

usd-coin-7d-price-graph

11

0.17%0.62%0.83%

₫179.89T₫179,888,613,117,633

₫88,179,361,865,334

3,757,136,353 BUSD

7,664,673,836 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

17

0.18%0.54%0.71%

₫124.37T₫124,365,343,408,329

₫3,512,420,780,182

149,682,549 DAI

5,299,855,234 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

18

0.10%0.53%2.88%

₫101.11T₫101,113,672,356,722

150,550 WBTC

wrapped-bitcoin-7d-price-graph

19

0.06%1.23%0.18%

₫89.61T₫89,608,644,735,633

₫7,542,710,602,575

43,526,330 LINK

517,099,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

20

0.22%1.60%4.57%

₫80.44T₫80,439,700,860,651

₫1,669,639,190,834

11,986,549 UNI

577,486,703 UNI

uniswap-7d-price-graph

30

0.47%3.48%0.49%

₫47.75T₫47,745,717,545,134

₫3,220,196,722,072

58,115,084 LDO

861,669,836 LDO

lido-dao-7d-price-graph

52

0.05%1.62%7.14%

₫23.90T₫23,904,515,793,077

14,093,193 AAVE

aave-7d-price-graph

65

0.21%0.49%11.13%

₫16.73T₫16,734,065,113,667

314,844,141 OP

optimism-ethereum-7d-price-graph
Curve DAO TokenCRV$0.94
SynthetixSNX$2.48
BalancerBAL$6.90
SynapseSYN$0.92
FraxFRAX$1.00
Liquity USDLUSD$1.01
Kyber Network Crystal v2KNC$0.71
Stargate FinanceSTG$0.69
CartesiCTSI$0.14
Alpha Venture DAOALPHA$0.11
Perpetual ProtocolPERP$0.85
LyraLYRA$0.13
Beefy FinanceBIFI$511.88
BarnBridgeBOND$4.10
dForceDF$0.07
Ooki ProtocolOOKI$0.00
Across ProtocolACX$0.07
dHedge DAODHT$0.19
Tornado CashTORN$6.82
Cryptex FinanceCTX$1.83
TarotTAROT$0.11
KromatikaKROM$0.06
O3 SwapO3$0.06
Pickle FinancePICKLE$1.31
WETHWETH$1803.37
Lido wstETHWSTETH$1997.89
BOBBOB$1.00
MAIMIMATIC$1.00
Velodrome FinanceVELO$0.13
HanChainHAN$9.73
OathOATH$0.27
KwentaKWENTA$556.00
Hop ProtocolHOP$0.19
Sonne FinanceSONNE$0.18
GammaGAMMA$0.32
ThalesTHALES$0.71
OPX FinanceOPX$2.55
BoringDAOBORING$0.00
UniDexUNIDX$8.15
DOLADOLA$1.00
Collab.LandCOLLAB$0.03
PremiaPREMIA$0.88
OpenSwap Optimism TokenOPENX$0.08
AngleANGLE$0.04
USD+USD+$1.00
Beethoven XBEETS$0.05
Hundred FinanceHND$0.04
Layer2DAOL2DAO$0.00
Elk FinanceELK$0.16
QiDaoQI$0.09
PoolTogetherPOOL$1.00
SaddleSDL$0.01
PopcornPOP$0.29
RadioShackRADIO$0.00
AelinAELIN$1618.62
WePiggy CoinWPC$0.00
OpenXSwap Gov. TokenXOPENX$0.48
BUILDBUILD$0.00
Alchemix USDALUSD$0.99
InsureDAOINSURE$0.01
Shack TokenSHACK$0.00
OpenX Locked VeloOPXVEVELO$0.10
xTokenXTK$0.00
PikaPIKA$0.00
Iron BankIB$1.44
BitANTBITANT$0.00
ZipSwapZIP$0.01

Hiển thị 1 - 77 trong số 77

Hiển thị hàng

100