Top các token Education hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Education. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

312

3.80%12.21%

₫3.04T₫3,038,720,109,926

₫175,531,645,206

8,687,903 NWC

150,400,834 NWC

4890-price-graph

1356

25.21%37.16%

₫68.85B₫68,853,828,834

₫50,333,889,748

529,480,084 EKT

724,297,908 EKT

2453-price-graph

1399

36.06%18.57%

₫61.39B₫61,386,221,021

₫158,161,505

609,884 LEDU

236,710,413 LEDU

2562-price-graph

1517

4.38%2.11%

₫42.67B₫42,666,982,966

₫73,285,810

43,411 CURE

25,273,669 CURE

333-price-graph

1738

25.80%29.45%

₫22.72B₫22,719,351,059

₫40,986,227

693,757 BDG

384,560,931 BDG

2374-price-graph

1920

28.50%46.97%

₫12.70B₫12,699,212,528

₫998,221,764

1,825,547 MTX

23,224,303 MTX

2325-price-graph

1931

29.05%39.71%

₫12.15B₫12,153,372,414

₫1,565,716,772

64,414,910 EKO

500,000,000 EKO

2391-price-graph

5131

5.24%11.88%
--

₫15,503,481

51,357 ODE

--
2631-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100