Top các token Education hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Education. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

884

0.31%0.92%11.08%

₫181.07B₫181,065,857,754

₫25,757,468,566

21,395,225 NWC

150,400,834 NWC

newscrypto-7d-price-graph

1532

0.24%2.70%24.45%

₫21.68B₫21,682,184,830

--

236,710,413 LEDU

education-ecosystem-7d-price-graph

1771

0.24%14.25%43.55%

₫9.22B₫9,223,061,094

₫881,968

2,650 CURE

27,711,161 CURE

curecoin-7d-price-graph

2305

1.70%4.32%3.14%

₫1.08B₫1,077,169,759

₫423,057,080

284,467,100 EKT

724,297,908 EKT

educare-7d-price-graph

6919

0.16%0.64%48.01%
--

₫1,462,480

170,684 ODE

--
odem-7d-price-graph

8375

0.17%0.59%1.26%

₫235.35M₫235,349,680

--

5,000,000 STUD

studyum-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 9 trong số 9

Hiển thị hàng

100