Top các token Protocol-Owned Liquidity hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Protocol-Owned Liquidity. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

1.71%42.26%

₫14.16T₫14,164,315,012,828

₫1,807,515,356,834

10,354,420,127 SPELL

81,140,814,598 SPELL

spell-token-7d-price-graph

2

5.01%41.52%

₫3.65T₫3,650,480,321,729

1,062,507 ALCX

alchemix-7d-price-graph

3

3.78%41.07%

₫2.62T₫2,624,852,828,635

1,663,068 OHM

olympus-7d-price-graph

4

6.80%47.69%

₫3.27T₫3,271,539,215,564

₫176,287,412,058

289,779 TOKE

5,377,717 TOKE

tokemak-7d-price-graph

5

2.90%25.25%

₫2.78T₫2,776,050,503,517

3,500,666 HEC

hector-dao-7d-price-graph

6

3.38%30.48%

₫1.10T₫1,095,057,816,007

55,994 TIME

wonderland-7d-price-graph

7

5.51%37.64%

₫2.35T₫2,352,262,658,793

₫66,884,929,836

47,411 KLIMA

1,667,376 KLIMA

klimadao-7d-price-graph

8

15.39%47.01%

₫39.13B₫39,131,884,939

19,215 NMS

nemesis-dao-7d-price-graph

9

2.51%16.66%
--

0 GYRO

gyro-7d-price-graph

10

20.19%50.22%
--

₫1,075,552,264

13,631 GURU

--
nidhidao-7d-price-graph
8ight FinanceEIGHT$0.72
RomeROME$135.38
TempleDAOTEMPLE$2.47

Hiển thị 1 - 13 trong số 13

Hiển thị hàng

100