Top các token AMM hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho AMM. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

23

2.99%3.00%

₫90.20T₫90,195,994,375,039

₫2,999,802,933,257

23,907,106 UNI

718,822,294 UNI

uniswap-7d-price-graph

43

4.47%7.52%

₫33.23T₫33,232,711,116,077

₫3,170,787,356,579

28,687,903 CAKE

300,675,098 CAKE

pancakeswap-7d-price-graph

82

5.31%13.09%

₫13.21T₫13,210,672,383,005

₫3,505,598,469,995

121,558,512 CRV

458,087,170 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

93

1.92%59.41%

₫10.65T₫10,649,278,747,231

₫4,693,117,198,753

78,360,247 KNC

177,809,350 KNC

kyber-network-crystal-v2-7d-price-graph

99

5.39%5.77%

₫9.54T₫9,539,370,691,691

₫1,286,738,837,964

55,988,911 1INCH

415,079,550 1INCH

1inch-7d-price-graph

110

1.61%4.47%

₫8.08T₫8,076,378,303,484

₫254,180,358,978

7,880,495 BNT

250,396,445 BNT

bancor-7d-price-graph

151

4.47%10.75%

₫4.26T₫4,260,140,528,254

₫2,690,279,147,267

80,354,878 SUSHI

127,244,443 SUSHI

sushiswap-7d-price-graph

191

1.43%15.22%

₫2.78T₫2,783,610,695,155

₫606,031,552,513

23,873,039 RAY

109,653,113 RAY

raydium-7d-price-graph

248

1.43%8.03%

₫3.09T₫3,093,817,352,493

₫1,043,356,809,508

74,357,897 BSW

220,490,009 BSW

biswap-7d-price-graph

251

5.75%12.49%

₫2.92T₫2,923,977,817,571

18,639,320 ANY

anyswap-7d-price-graph
Perpetual ProtocolPERP$1.17
MdexMDX$0.10
ProtonXPR$0.00
BakeryTokenBAKE$0.30
BalancerBAL$7.98
VerusCoinVRSC$0.62
EverRiseRISE$0.00
BabySwapBABY$0.15
QuickSwapQUICK$75.83
Lattice TokenLTX$0.73
ApeSwapBANANA$0.16
Cream FinanceCREAM$22.10
Burger SwapBURGER$0.57
ZKSpaceZKS$0.06
AutoAUTO$173.12
JulSwapJULD$0.01
Minter NetworkBIP$0.00
Dfyn NetworkDFYN$0.03
LuaSwapLUA$0.02
UnboundUNB$0.00
IntegralITGR$0.03
XY FinanceXY$0.36
ShardSHARD$0.07
SwerveSWRV$0.07
SakeTokenSAKE$0.00
HydroHYDRO$0.00
Nerve FinanceNRV$0.01
BunicornBUNI$0.01
CafeSwap TokenBREW$0.01
DinoExchangeDINO$0.01
CreamCRM$0.00
Rigel FinanceRIGEL$1.26
OrcaORCA$0.86
CykuraCYS$0.06
Kyber Network Crystal LegacyKNCL$2.59
NominexNMX$1.42
CoFiXCOFI$0.10
LienLIEN$0.40
ArdanaDANA$0.94
Shabu Shabu FinanceKOBE$0.25
WanSwapWASP$0.01
SirenSI$0.14
Unbound DollarUND$1.01
RamenSwapRAMEN$0.01
YaySwapYAY$0.01
PhoenxiDefi FinancePNIXS$0.00
HoneyHNY$75.69
Zero ExchangeZERO$0.00
OctreeOCT$165.04
Octree FinanceOAK$2.75
JaguarSwapJAGUAR$0.14
Ketchup FinanceKETCHUP$0.00
PARTYPARTY$0.00

Hiển thị 1 - 63 trong số 63

Hiển thị hàng

100