Top các token Solana Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

6

0.00%
0.02%

$57,760,572,294

$184,370,676,715

$184,355,741,059

57,755,893,177 USDT

825-price-graph

13

3.25%
4.43%

$19,415,898,039

$2,592,583,143

$56,751,050

425,009,554 LINK

1975-price-graph

18

0.74%
0.11%

$11,697,439,638

$708,433,532

$16,511,775

272,637,428 SOL

5426-price-graph

31

5.46%
0.51%

$6,343,270,549

$550,910,349

$33,315,517

383,600,235 LUNA

4172-price-graph

51

5.37%
0.69%

$3,507,802,989

$195,097,716

$5,845,460

105,099,754 WAVES

1274-price-graph

81

2.10%
19.33%

$1,687,014,462

$197,015,851

$145,473,630

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

95

23.51%
26.27%

$1,108,546,020

$210,520,362

$6,341,879

33,394,701 AR

5632-price-graph

110

1.36%
19.68%

$847,685,632

$93,951,212

$110,518,185

997,163,051 REN

2539-price-graph

136

4.46%
14.19%

$447,923,243

$153,240,979

$17,105,719

50,000,000 SRM

6187-price-graph

161

2.09%
22.45%

$324,821,659

$46,410,082

$95,728,700

670,000,000 CVC

1816-price-graph
Band ProtocolBAND$15.43
VelasVLX$0.13
RaydiumRAY$9.93
Akash NetworkAKT$4.98
AudiusAUDIO$2.05
KinKIN$0.00
RAMPRAMP$0.47
OxygenOXY$2.74
BonfidaFIDA$3.09
FrontierFRONT$2.09
MAPSMAPS$1.50
Aleph.imALEPH$0.43
CrownyCRWNY$0.05
Step FinanceSTEP$1.40
Brazilian Digital TokenBRZ$0.19
Serum Ecosystem TokenSECO$9.53
YMAXYMAX$23.54
Holy TrinityHOLY$--
Mango Market CapsMCAPS$--
SynthetifySNY$--
Mercurial FinanceMER$--

Hiển thị 1 - 31 trong số 31

Hiển thị hàng

100