Các loại tiền điện tử: 25,221
Trao đổi: 632
Vốn hóa thị trường: $1,156,677,506,842.86
Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30,493,354,885
Tỷ lệ thống trị: BTC: 46.4% ETH: 19.7%
 Phí gas trên ETH: