Top các token Seigniorage hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Seigniorage. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

242

0.82%1.32%

₫7.95T₫7,945,193,686,780

₫592,809,915,970

26,090,935 FRAX

349,686,350 FRAX

frax-7d-price-graph

417

15.92%5.13%

₫2.36T₫2,358,045,920,762

₫664,403,124,281

4,567,163 FXS

16,209,405 FXS

frax-share-7d-price-graph

903

1.79%7.69%

₫363.59B₫363,591,967,058

₫1,564,359,007

1,918,973 ESD

446,012,145 ESD

empty-set-dollar-7d-price-graph

1579

2.54%5.43%

₫45.74B₫45,740,764,094

₫1,229,911,879

1,467,835 BAC

54,589,186 BAC

basis-cash-7d-price-graph

1979

9.39%15.85%

₫13.94B₫13,938,331,489

₫227,178,028

332,419 SHARE

20,395,279 SHARE

seigniorage-shares-7d-price-graph

4167

0.11%38.09%
--

₫1,730,718,369

3,930,156 BSD

0 BSD

basis-dollar-7d-price-graph

4176

32.46%3.81%
--

₫1,711,577,122

314,414 ONC

--
one-cash-7d-price-graph

4250

0.94%0.32%
--
--
basis-share-7d-price-graph

4475

7.40%7.23%
--

₫891,425,607

3,265 SBDO

--
bdollar-share-7d-price-graph

4614

7.55%7.89%
--

₫634,962,465

1,113,194 BDO

--
bdollar-7d-price-graph
Dynamic Set DollarDSD$0.01
Mithril ShareMIS$1.17
Midas DollarMDO$0.03
Monster Slayer CashMSC$0.04
Monster Slayer ShareMSS$1.51
Basis Dollar ShareBSDS$0.12
Klondike BTCKBTC$55782.71
DollarsUSDX$0.17
Stand ShareSAS$0.46
Stand CashSAC$0.00
True Seigniorage DollarTSD$0.01
Zero Collateral DaiZAI$0.00
Klondike FinanceKLON$230.52

Hiển thị 1 - 23 trong số 23

Hiển thị hàng

100