Top các token HECO Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho HECO Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

191

5.10%42.79%

₫2.61T₫2,608,434,374,889

₫227,956,574,545

4,951,248 INJ

56,655,553 INJ

injective-protocol-7d-price-graph

213

0.83%12.65%

₫26.59T₫26,589,589,741,625

38,970 HBTC

huobi-btc-7d-price-graph

286

3.98%35.46%

₫2.02T₫2,017,840,780,106

₫214,622,043,824

94,454,445 MDX

888,044,994 MDX

mdex-7d-price-graph

355

91.25%15.68%

₫1.43T₫1,434,515,988,610

72,000 BIFI

beefy-finance-7d-price-graph

817

2.29%36.26%

₫202.95B₫202,950,982,145

53,003 AUTO

auto-7d-price-graph

835

1.03%29.93%

₫189.33B₫189,329,779,010

₫7,121,487,148

1,177,379 MATTER

31,301,449 MATTER

antimatter-7d-price-graph

899

0.63%39.84%

₫151.42B₫151,419,577,800

₫114,081,293,169

112,932,942 OOE

149,895,377 OOE

openocean-7d-price-graph

1695

4.94%38.25%

₫14.08B₫14,084,663,008

₫115,107,279,798

81,719,851 GOF

9,999,338 GOF

golff-7d-price-graph

1900

7.66%42.10%

₫7.60B₫7,595,438,884

₫3,756,937,685

34,115,533 MAKI

68,971,718 MAKI

makiswap-7d-price-graph

1979

0.89%12.44%

₫6.28B₫6,284,522,928

--

20,000 DOGES

dogeswap-7d-price-graph
Depth TokenDEP$0.00
FildaFILDA$0.01
LendhubLHB$0.00
AllbridgeABR$1.24
Pippi FinancePIPI$0.00
dFutureDFT$0.00
ChannelsCAN$0.00
CoinWindCOW$0.80
MintoBTCMT$1.44
Earn Defi CoinEDC$4.63
HecoFiHFI$0.00
Flux ProtocolFLUX$0.05
HOGTHOGT$0.00
PilotPTD$0.00
Basis GoldBAG$0.01
Converter.FinanceCON$0.04
XCOMXC$0.00
BoosterBOO$0.01
YouSwapYOU$0.01
ChocoswapVNLA$0.00
ButterSwapBUTTER$0.00
KikaKIKA$0.00
Enft.OneEMJ$0.00
Turtle FinanceTRE$1.88

Hiển thị 1 - 34 trong số 34

Hiển thị hàng

100