Top các token USV Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho USV Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.38%4.34%

₫12882.55T₫12,882,546,970,121,764

19,052,556 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.78%12.38%

₫5036.73T₫5,036,731,200,537,706

120,967,924 ETH

ethereum-7d-price-graph

30

0.19%18.34%

₫58.48T₫58,478,823,793,921

₫2,251,357,983,364

264,226,068 ALGO

6,863,248,655 ALGO

algorand-7d-price-graph

59

0.99%14.60%

₫19.66T₫19,664,594,888,288

₫212,936,629,293

1,284,382 HNT

118,612,055 HNT

helium-7d-price-graph

67

1.88%8.00%

₫15.56T₫15,559,192,401,315

₫162,973,894,315

13,779,029 STX

1,315,490,236 STX

stacks-7d-price-graph

334

1.37%11.49%

₫1.62T₫1,619,194,042,688

5,888,504 NMR

numeraire-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 6 trong số 6

Hiển thị hàng

100