Top các token Real World Assets hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Real World Assets. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

10

1.34%11.46%35.10%

₫264.92T₫264,919,854,291,270

₫26,682,961,902,460

36,842,078 AVAX

365,783,904 AVAX

avalanche-7d-price-graph

12

0.07%7.13%12.02%

₫228.54T₫228,536,882,787,016

₫24,049,692,940,772

58,599,166 LINK

556,849,970 LINK

chainlink-7d-price-graph

33

0.45%2.87%10.33%

₫57.19T₫57,189,595,004,863

₫1,338,472,752,617

10,530,052 ICP

449,922,783 ICP

internet-computer-7d-price-graph

53

0.08%0.65%7.22%

₫32.25T₫32,250,549,494,346

918,769 MKR

maker-7d-price-graph

57

0.24%2.55%10.93%

₫28.05T₫28,046,534,456,135

₫1,585,951,233,326

16,959,288 SNX

299,914,170 SNX

synthetix-7d-price-graph

170

0.94%0.00%8.16%

₫5.7T₫5,701,506,696,703

₫33,253,012,978

2,101,169 CFG

360,263,043 CFG

centrifuge-7d-price-graph

189

0.70%4.67%6.47%

₫4.52T₫4,523,363,471,557

₫47,475,193,560

5,637,092 RBN

537,093,440 RBN

ribbon-finance-7d-price-graph

196

0.44%2.36%48.33%

₫4.1T₫4,099,612,483,625

₫910,337,281,252

3,476,980 XVS

15,658,232 XVS

venus-7d-price-graph

199

0.40%1.44%6.88%

₫4.04T₫4,040,829,649,919

₫302,938,224,718

58,128,425 POLYX

775,362,911 POLYX

polymesh-7d-price-graph

239

0.38%2.55%8.20%

₫4.63T₫4,627,713,758,837

₫1,143,766,332

228,619 POLY

924,998,413 POLY

polymath-network-7d-price-graph
Reserve RightsRSR$0.00
ChromiaCHR$0.15
AllianceBlock NexeraNXRA$0.13
PLANETPLANET$0.00
MapleMPL$17.61
DuskDUSK$0.18
CreditcoinCTC$0.21
TrueFiTRU$0.06
OraichainORAI$5.06
TokenFiTOKEN$0.05
OpulousOPUL$0.16
PropyPRO$0.43
GoldfinchGFI$1.46
StrikeXSTRX$0.04
LTO NetworkLTO$0.08
ClearpoolCPOOL$0.07
Boson ProtocolBOSON$0.27
PolytradeTRADE$0.76
PropchainPROPC$2.30
BytomBTM$0.01
Blocksquare TokenBST$0.33
Swarm MarketsSMT$0.31
ELYSIAEL$0.00
TRVLTRVL$0.03
LandshareLAND$1.66
Realio NetworkRIO$0.73
Stobox TokenSTBU$0.05
Horizon ProtocolHZN$0.03
UBXS TokenUBXS$0.06
Acquire.FiACQ$0.02
LABS GroupLABS$0.00
EktaEKTA$0.00
CANTOCANTO$0.38
LEOXLEOX$0.76
LumerinLMR$0.04
DefactorFACTR$0.07
KlimaDAOKLIMA$1.27
BrickkenBKN$0.37
PropbasePROPS$0.02
IX SwapIXS$0.12
CredefiCREDI$0.01
Crypto Real EstateCRE$0.01
AssetMantleMNTL$0.00
NAOS FinanceNAOS$0.02
SoilSOIL$0.47
Domani ProtocolDEXTF$0.23
Crafting FinanceCRF$0.00
Poison FinancePOI$ON$0.13
Curio GovernanceCGT$0.04
STIMASTIMA$1.00
Wagon NetworkWAG$0.04
TheopetraTHEO$0.13
CitaDAOKNIGHT$0.00
Short-term T-Bill TokenSTBT$1.00
Swarm iShares $ Treasury Bond 1-3yrTBONDS13$0.00
HomeCoinHOME$--
ComdexCMDX$--
OndoONDO$--
Bluejay FinanceBLU$--
OUSGOUSG$--
OpenEden TBILL VaultTBILL$--
Staked USDTSTUSDT$--
Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01$--
Franklin OnChain U.S. Government Money FundFOBXX$--
WisdomTree Short-Term Treasury Digital FundWTSYX$--
ArCoinRCOIN$--
Swarm iShares $ Treasury Bond 0-1yrTBONDS01$--
Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yrBIBTA$--
Backed Niu TechnologiesBNIU$--
Backed HIGH € High Yield Corp BondBHIGH$--
Backed CSPX Core S&P 500BCSPX$--
Backed Coinbase GlobalBCOIN$--
Backed Govies 0-6 months EUROBC3M$--
Dinari NVDANVDA.D$--
Dinari NFLXNFLX.D$--
Dinari MSFTMSFT.D$--
Dinari METAMETA.D$--
Dinari DISDIS.D$--
Dinari PYPLPYPL.D$--
Dinari AAPLAAPL.D$--
Dinari COINCOIN.D$--
Dinari TSLATSLA.D$--
Dinari USFRUSFR.D$--
Dinari SPYSPY.D$--
Dinari PFEPFE.D$--
Dinari BRK.ABRK.A.D$--
Dinari PLDPLD.D$--
Dinari AMDAMD.D$--
Dinari ARMARM.D$--
Dinari GOOGLGOOGL.D$--
Hiển thị 1 - 100 trong số 100
Hiển thị hàng
100