Các loại tiền điện tử:  21,982Trao đổi:  529Vốn hóa thị trường:  $857,767,279,716.82Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $36,272,103,397Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.5% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  17 Gwei

Top các token CMS Holdings Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho CMS Holdings Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.59%1.56%0.87%

₫7869.67T₫7,869,671,999,275,255

19,228,218 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.61%3.11%0.26%

₫3729.07T₫3,729,071,733,815,219

122,373,866 ETH

ethereum-7d-price-graph

11

0.79%2.22%0.01%

₫147.54T₫147,542,161,944,474

₫4,088,325,357,499

31,726,599 DOT

1,144,989,740 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

15

0.61%0.15%0.85%

₫119.24T₫119,243,482,853,735

₫4,720,901,995,592

14,488,563 SOL

365,961,138 SOL

solana-7d-price-graph

18

0.48%1.24%3.32%

₫99.37T₫99,371,917,240,652

₫2,793,087,567,052

8,728,962 AVAX

310,557,289 AVAX

avalanche-7d-price-graph

108

0.44%1.73%1.42%

₫6.02T₫6,019,457,318,903

8,470,098 KSM

kusama-7d-price-graph

166

0.74%2.01%3.10%

₫2.83T₫2,828,649,299,094

₫166,198,788,983

4,289,480 INJ

73,005,554 INJ

injective-7d-price-graph

196

0.52%1.14%0.82%

₫1.96T₫1,956,399,456,016

₫19,146,555,835

326,286,887 CKB

33,340,068,750 CKB

nervos-network-7d-price-graph

210

0.14%0.81%4.44%

₫10.73T₫10,732,326,843,915

₫151,327,534,151

4,637,474 FTT

328,895,112 FTT

ftx-token-7d-price-graph

301

3.19%1.53%2.59%

₫1.46T₫1,459,464,272,192

₫416,544,409,698

75,132,429 SRM

263,244,669 SRM

serum-7d-price-graph
DODODODO$0.12
Perpetual ProtocolPERP$0.47
Linear FinanceLINA$0.01
BonfidaFIDA$0.38
KylinKYL$0.01
MAPSMAPS$0.04
ConvergenceCONV$0.00
OpiumOPIUM$0.11
Standard ProtocolSTND$0.02
PowerTrade FuelPTF$0.01
UmeeUMEE$0.01
HxroHXRO$0.08
Jet ProtocolJET$0.03
SirenSI$0.04
Lina NetworkLINA$0.00
Phantasia Sports$FANT$0.00

Hiển thị 1 - 26 trong số 26

Hiển thị hàng

100