Top các token CMS Holdings Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho CMS Holdings Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

8.32%7.17%

₫23331.66T₫23,331,656,439,699,548

18,884,075 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

10.14%5.46%

₫10991.01T₫10,991,014,746,103,438

118,503,312 ETH

ethereum-7d-price-graph

5

7.35%10.10%

₫1346.98T₫1,346,977,481,796,046

₫77,545,522,750,306

17,496,240 SOL

303,912,349 SOL

solana-7d-price-graph

9

11.31%15.69%

₫786.97T₫786,972,446,692,580

₫50,984,745,070,036

63,981,248 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

11

10.87%6.82%

₫542.63T₫542,630,498,908,729

₫39,763,545,728,515

16,402,514 AVAX

223,835,786 AVAX

avalanche-7d-price-graph

31

9.58%9.27%

₫152.36T₫152,357,700,964,291

139,591,265 FTT

ftx-token-7d-price-graph

63

5.59%10.70%

₫61.82T₫61,819,168,654,026

8,470,098 KSM

kusama-7d-price-graph

118

15.46%16.74%

₫19.61T₫19,608,083,990,857

₫1,042,408,175,253

3,652,241 PERP

68,700,000 PERP

perpetual-protocol-7d-price-graph

124

5.03%6.69%

₫18.17T₫18,170,186,874,866

₫2,587,659,268,882

4,091,681,227 CKB

28,731,221,852 CKB

nervos-network-7d-price-graph

135

10.99%12.25%

₫15.78T₫15,780,869,754,066

₫3,530,082,161,392

29,803,119 SRM

133,231,781 SRM

serum-7d-price-graph
Injective ProtocolINJ$12.92
BonfidaFIDA$7.65
LinearLINA$0.05
HxroHXRO$0.45
DODODODO$1.30
KylinKYL$0.34
MAPSMAPS$0.70
ConvergenceCONV$0.03
OpiumOPIUM$2.05
Standard ProtocolSTND$0.56
PowerTrade FuelPTF$0.22
SirenSI$0.81
Jet ProtocolJET$0.42
LINALINA$0.00
Phantasia$FANT$0.00

Hiển thị 1 - 25 trong số 25

Hiển thị hàng

100