Top các token CMS Holdings Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

10.27%
23.14%

$825,566,756,557

$82,476,357,992

$1,869,413

18,712,337 BTC

1-price-graph

2

9.99%
17.81%

$391,246,731,349

$59,601,658,139

$17,657,707

115,911,542 ETH

1027-price-graph

8

13.42%
0.42%

$36,559,544,376

$5,469,502,431

$140,413,879

938,562,057 DOT

6636-price-graph

16

6.28%
9.69%

$13,058,151,061

$2,291,741,532

$47,848,621

272,637,428 SOL

5426-price-graph

35

2.81%
32.22%

$4,845,722,644

$826,099,446

$1,443,983

8,470,098 KSM

5034-price-graph

36

8.94%
16.92%

$4,805,879,250

$295,335,484

$5,797,899

94,346,958 FTT

4195-price-graph

39

5.90%
3.24%

$4,682,696,967

$572,751,068

$15,768,179

128,917,442 AVAX

5805-price-graph

120

14.73%
41.08%

$556,791,205

$43,711,466

$2,067,878,166

26,340,374,340 CKB

4948-price-graph

129

7.27%
3.97%

$476,817,647

$702,147,081

$73,628,470

50,000,000 SRM

6187-price-graph

140

14.14%
13.87%

$356,124,154

$89,252,825

$6,028,870

24,055,555 INJ

7226-price-graph
DODODODO$2.62
LinearLINA$0.07
Perpetual ProtocolPERP$9.63
HxroHXRO$0.59
BonfidaFIDA$3.21
KylinKYL$0.77
MAPSMAPS$1.46
OpiumOPIUM$5.69
PowerTrade FuelPTF$0.51
SirenSI$2.07
LINALINA$0.01

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100