Top các token BlueZilla hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho BlueZilla. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

608

1.27%12.57%10.73%

₫710.18B₫710,180,942,684

₫2,677,142,132

3,166,958 GZONE

840,117,285 GZONE

gamezone-7d-price-graph

775

1.97%3.79%6.34%

₫371.93B₫371,933,058,369

₫7,003,857,490

1,491,631 BSCPAD

79,211,621 BSCPAD

bscpad-7d-price-graph

842

0.15%29.09%14.52%

₫297.19B₫297,192,383,953

₫36,582,057,101

10,560,552 AIPAD

85,793,856 AIPAD

aipad-7d-price-graph

1191

1.82%2.33%0.44%

₫74.14B₫74,141,438,399

₫7,480,742,815

374,264,009 MOVEZ

3,709,320,402 MOVEZ

movez-7d-price-graph

1268

1.27%4.46%3.52%

₫54.88B₫54,880,749,776

₫852,026,795

3,470,182 VLXPAD

223,521,386 VLXPAD

velaspad-7d-price-graph

1354

0.01%11.16%0.40%

₫38.99B₫38,986,179,641

₫1,218,057,925

6,230,775 ETHPAD

199,427,405 ETHPAD

ethpad-7d-price-graph

1409

1.15%3.30%6.10%

₫30.66B₫30,662,758,172

₫641,896,698

2,462,735 ADAPAD

117,642,373 ADAPAD

adapad-7d-price-graph

1569

0.64%0.47%9.39%

₫15.51B₫15,509,875,807

₫834,801,849

8,919,581 PLSPAD

165,717,873 PLSPAD

pulsepad-7d-price-graph

3113

2.87%10.53%8.77%

₫70.99B₫70,986,981,873

₫2,655,757,984

6,360,023 METAV

170,000,000 METAV

metavpad-7d-price-graph

4057

0.25%2.32%0.15%

₫18.3B₫18,301,307,465

₫560,289,502

4,132,988 NFTL

135,000,000 NFTL

nftlaunch-7d-price-graph
PolyPadPOLYPAD$0.00
CrossWalletCWT$0.01
VerveVERVE$0.00
Hiển thị 1 - 13 trong số 13
Hiển thị hàng
100