Top Wallet Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

109

7.10%7.76%

$848,759,509

$8,583,092

2,247,963 VGX

222,295,208 VGX

1817-price-graph

143

15.43%14.90%

$398,868,644

$522,582,442

119,986,319 SXP

91,581,302 SXP

4279-price-graph

234

4.62%7.90%

$403,650,949

$459,858

626 XIN

549,377 XIN

2349-price-graph

239

11.69%12.17%

$338,956,088

$2,084,629

109,855,813 ETN

17,862,315,694 ETN

2137-price-graph

248

14.36%1.91%

$281,269,902

$5,758,757

69,563,233 KLV

3,397,615,776 KLV

6724-price-graph

259

13.22%18.26%

$232,064,959

$38,017,342

17,720,078 SFP

108,166,667 SFP

8119-price-graph

276

4.36%27.36%

$199,082,367

$213,101

2,452,129 DIVI

2,290,819,562 DIVI

3441-price-graph

279

3.76%13.94%

$195,501,697

$2,575,511

11,240,516 BORA

853,244,247 BORA

3801-price-graph

464

8.39%19.57%

$79,146,931

$493,437

2,352,179 SOLVE

377,287,537 SOLVE

3724-price-graph

504

14.54%11.54%

$69,279,371

$6,819,425

23,157,737 FIO

235,262,274 FIO

5865-price-graph
MetronomeMET$5.53
STASIS EUROEURS$1.25
ProtonXPR$0.01
BreadBRD$0.34
SyloSYLO$0.01
ShardSHARD$0.85
ParachutePAR$0.02
KcashKCASH$0.02
FlypMeFYP$0.05
ZillaZLA$0.01
Blue ProtocolBLUE$0.01
DatawalletDXT$0.00
Valkyrie NetworkVAL$2.11
CoinMeetMEET$0.01
Guarded EtherGETH$2962.93
ChangeCAG$0.06

Hiển thị 1 - 26 trong số 26

Hiển thị hàng

100