Top các token Wallet hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Wallet. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

99

1.92%3.86%

₫8.43T₫8,432,600,285,885

₫335,679,228,361

34,284,055 BORA

861,250,000 BORA

bora-7d-price-graph

129

0.38%5.10%

₫5.29T₫5,287,768,905,978

₫491,446,999,628

45,152,650 SXP

485,824,069 SXP

sxp-7d-price-graph

135

3.75%3.56%

₫4.93T₫4,926,364,918,877

₫262,192,303,771

14,821,454 VGX

278,482,214 VGX

voyager-token-7d-price-graph

177

2.83%14.18%

₫2.81T₫2,813,987,768,993

₫4,411,129,789

4,538,959 DIVI

2,895,533,545 DIVI

divi-7d-price-graph

242

0.59%0.69%

₫3.08T₫3,078,972,885,595

₫332,841,992,090

13,418,217 EURS

124,125,940 EURS

stasis-euro-7d-price-graph

262

4.62%6.87%

₫2.32T₫2,318,543,247,084

₫740,555,736,334

59,090,039 C98

185,000,000 C98

coin98-7d-price-graph

315

1.65%15.18%

₫1.76T₫1,757,194,679,987

₫222,643,435,878

2,464,016,775 REEF

19,447,046,129 REEF

reef-7d-price-graph

348

0.05%5.07%

₫1.53T₫1,530,863,989,806

₫162,838,288,995

361,405,026 KLV

3,397,615,776 KLV

klever-7d-price-graph

357

0.41%0.89%

₫1.45T₫1,447,691,998,965

₫2,387,526,789

29,554,631 ETN

17,920,637,966 ETN

electroneum-7d-price-graph

407

0.30%18.54%

₫1.16T₫1,155,672,143,352

₫98,369,061,527

1,040,534,586 XPR

12,224,543,128 XPR

proton-7d-price-graph
SafePalSFP$0.38
FIO ProtocolFIO$0.05
MetronomeMET$1.46
SOLVESOLVE$0.04
XDEFI WalletXDEFI$0.21
BreadBRD$0.07
SyloSYLO$0.00
OneArt1ART$0.03
iMe LabLIME$0.01
PillarPLR$0.01
ShardSHARD$0.06
FlypMeFYP$0.04
KcashKCASH$0.00
ParachutePAR$0.00
Blue ProtocolBLUE$0.01
RUSH COINRUSH$0.01
SpheriumSPHRI$0.02
DexioprotocolDEXI$0.00
Guarded EtherGETH$1333.47
Solareum WalletXSB$0.00
CoinMeetMEET$0.00
Unity ProtocolUNITY$0.01
ChangeCAG$0.06
ZillaZLA$0.00
DatawalletDXT$0.00
Valkyrie NetworkVAL$0.09

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100