Top các token Hashkey Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hashkey Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

2

0.18%0.24%1.95%

₫5378.40T₫5,378,398,006,115,266

120,236,127 ETH

ethereum-7d-price-graph

13

0.40%0.67%2.80%

₫149.33T₫149,327,313,742,943

₫2,038,203,210,088

16,258,279 DOT

1,191,149,705 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

19

0.23%0.60%0.31%

₫88.01T₫88,010,105,463,254

₫1,178,510,012,056

4,641,306 ATOM

346,608,690 ATOM

cosmos-7d-price-graph

26

0.18%0.54%3.51%

₫58.08T₫58,075,493,200,143

₫726,255,500,876

335,727,295 XLM

26,846,651,371 XLM

stellar-7d-price-graph

29

0.37%0.99%2.49%

₫49.71T₫49,714,081,861,644

₫246,915,366,829

2,167,868 ICP

436,479,718 ICP

internet-computer-7d-price-graph

32

0.31%4.29%1.46%

₫47.34T₫47,342,498,418,266

₫2,423,565,316,950

21,911,538 FIL

428,025,165 FIL

filecoin-7d-price-graph

55

0.15%0.37%0.48%

₫20.15T₫20,154,055,937,773

₫243,962,095,591

16,740,431 STX

1,382,950,807 STX

stacks-7d-price-graph

67

0.41%30.84%25.77%

₫15.25T₫15,253,204,119,462

₫7,455,672,404,393

2,863,073,277,434 LUNC

5,857,424,889,530 LUNC

terra-luna-7d-price-graph

75

0.15%0.16%11.71%

₫13.09T₫13,093,381,550,396

₫327,232,981,390

13,830,850 KAVA

553,405,695 KAVA

kava-7d-price-graph

76

0.03%0.46%5.20%

₫12.33T₫12,328,525,668,401

16,328,269 ZEC

zcash-7d-price-graph
CasperCSPR$0.05
IoTeXIOTX$0.02
HarmonyONE$0.01
SKALESKL$0.03
Nervos NetworkCKB$0.00
RSS3RSS3$0.11
EdgewareEDG$0.00
Ripio Credit NetworkRCN$0.00
EdgelessEDG$0.01
FactomFCT$0.69
TierionTNT$0.12

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100