Top các token a16z Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho a16z Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.32%2.09%0.68%

₫12,622.44T₫12,622,438,785,057,420

19,492,575 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.18%2.27%3.00%

₫4,660.14T₫4,660,135,807,665,927

120,228,095 ETH

ethereum-7d-price-graph

5

0.30%0.77%1.82%

₫659.92T₫659,917,127,539,796

₫20,956,973,391,475

1,690,907,899 XRP

53,245,240,268 XRP

xrp-7d-price-graph

27

0.27%2.71%1.66%

₫59.52T₫59,521,207,745,018

₫1,633,702,023,776

15,850,898 UNI

577,501,031 UNI

uniswap-7d-price-graph

31

0.25%3.36%2.85%

₫35.19T₫35,192,657,097,644

₫2,073,694,366,304

26,521,291 FIL

450,092,699 FIL

filecoin-7d-price-graph

33

0.63%3.39%2.69%

₫31.5T₫31,502,677,005,552

₫373,458,401,171

5,274,723 ICP

444,943,478 ICP

internet-computer-7d-price-graph

36

0.34%3.78%6.18%

₫30.73T₫30,727,067,068,302

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

70

0.20%3.49%3.38%

₫11.06T₫11,064,598,208,306

₫791,959,126,545

74,166,999 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

87

0.03%1.19%0.60%

₫8.53T₫8,526,775,000,153

₫1,219,359,354,736

113,227,028 SUI

791,777,575 SUI

sui-7d-price-graph

94

0.47%2.52%5.89%

₫7.44T₫7,441,929,744,999

₫612,842,048,271

644,690 COMP

7,828,675 COMP

compound-7d-price-graph
Oasis NetworkROSE$0.04
ArweaveAR$4.15
CeloCELO$0.45
WorldcoinWLD$1.55
Keep NetworkKEEP$0.09
OrchidOXT$0.06
Yield Guild GamesYGG$0.22
FortaFORT$0.11
RallyRLY$0.01
League of Kingdoms ArenaLOKA$0.18
HandshakeHNS$0.01
Iron FishIRON$0.67
ECOECO$0.02
LayerZeroZRO$0.00
Hiển thị 1 - 24 trong số 24
Hiển thị hàng
100