Top các token A16Z Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.20%
11.03%

$950,324,265,615

$66,607,544,228

$1,311,362

18,709,875 BTC

1-price-graph

2

4.82%
7.07%

$469,231,729,425

$56,470,028,372

$13,944,453

115,869,956 ETH

1027-price-graph

7

3.32%
14.61%

$49,293,974,713

$9,079,206,869

$6,466,424,452

35,108,326,973 XRP

52-price-graph

11

2.57%
2.87%

$22,117,225,712

$853,133,586

$21,584,446

559,570,115 UNI

7083-price-graph

24

1.63%
21.38%

$8,472,164,850

$1,877,040,472

$15,676,876

70,758,773 FIL

2280-price-graph

38

7.23%
2.76%

$5,139,631,317

994,654 MKR

1518-price-graph

46

2.89%
12.09%

$4,111,801,801

$321,854,668

$397,299

5,075,624 COMP

5692-price-graph

97

19.95%
27.65%

$1,116,708,308

$211,612,801

$6,328,193

33,394,701 AR

5632-price-graph

99

3.17%
13.17%

$1,064,980,851

$25,761,413

$5,454,258

225,479,897 CELO

5567-price-graph

108

3.60%
14.74%

$857,210,604

$49,909,000

$1,977,693

33,967,817 FLOW

4558-price-graph
OrchidOXT$0.58
Keep NetworkKEEP$0.61
HandshakeHNS$0.41
RallyRLY$1.01

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100