Top các token Research hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

5

10.42%36.53%

$57,518,395,767

$5,433,347,508

3,017,926,094 ADA

31,948,309,441 ADA

2010-price-graph

44

6.37%9.97%

$4,467,992,575

$263,986,620

179,122,887 ALGO

3,031,667,769 ALGO

4030-price-graph

78

0.12%1.91%

$1,915,464,235

$227,029,274

301,645,374 FTM

2,545,006,273 FTM

3513-price-graph

175

15.76%4.68%

$325,009,803

$20,728,251

313,243 NMR

4,911,507 NMR

1732-price-graph

367

5.49%3.84%

$131,487,761

$3,093,079

960,234 NRG

40,819,836 NRG

3218-price-graph

433

12.24%1.31%

$95,598,353

$100,106

232,092 EMC2

221,642,246 EMC2

201-price-graph

503

7.23%9.60%

$75,154,050

$2,205,416

104,002,284 PHB

3,544,090,127 PHB

2112-price-graph

1358

7.59%15.04%

$4,418,341

$8,996

50,940 CURE

25,018,596 CURE

333-price-graph

1547

20.43%35.86%

$2,343,259

$364,710

33,370,186 COFI

214,403,034 COFI

2478-price-graph

1636

0.71%77.00%

$1,785,005

$96,763

1,258,958 MTX

23,224,303 MTX

2325-price-graph
MEXC TokenMEXC$0.00
EncrypGenDNA$0.08
FoldingCoinFLDC$0.00
MineBeeMB$0.00

Hiển thị 1 - 14 trong số 14

Hiển thị hàng

100