Top các token Rollups hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Rollups. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

35

0.13%7.09%6.01%

₫37.13T₫37,131,513,972,266

₫8,456,583,967,260

290,377,187 ARB

1,275,000,000 ARB

arbitrum-7d-price-graph

61

0.74%8.41%9.82%

₫17.41T₫17,405,480,407,721

₫781,861,824,523

41,064,628 IMX

914,163,546 IMX

immutable-x-7d-price-graph

94

0.99%2.35%2.71%

₫8.73T₫8,725,871,260,422

₫283,140,367,958

43,204,906 LRC

1,331,496,628 LRC

loopring-7d-price-graph

169

0.99%3.09%9.52%

₫3.53T₫3,525,198,544,090

₫90,184,397,443

1,047,652,728 CKB

40,951,472,485 CKB

nervos-network-7d-price-graph

180

0.68%1.74%6.16%

₫3.18T₫3,184,004,602,415

₫296,657,800,801

68,646,714 CTSI

736,779,726 CTSI

cartesi-7d-price-graph

253

0.02%5.38%6.23%

₫2.42T₫2,423,017,910,441

₫51,470,688,135

94,877 METIS

4,466,403 METIS

metisdao-7d-price-graph

306

0.63%3.46%7.55%

₫1.79T₫1,793,413,232,040

₫116,202,463,572

36,786,403 PHA

567,743,747 PHA

phala-network-7d-price-graph

511

0.19%6.98%2.98%

₫705.16B₫705,163,275,408

₫54,137,943,508

13,176,215 BOBA

171,624,232 BOBA

boba-network-7d-price-graph

579

0.21%0.15%0.45%

₫539.90B₫539,897,247,785

4,700,000 HEZ

hermez-network-7d-price-graph

797

0.29%0.41%0.04%

₫227.84B₫227,841,124,152

₫3,259,775,306

2,824,819 ZKS

197,440,000 ZKS

zkswap-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 10 trong số 10

Hiển thị hàng

100