Top các token ParaFi capital hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

11

1.76%
2.37%

$22,096,686,764

$853,428,055

$21,611,966

559,570,115 UNI

7083-price-graph

27

9.33%
32.36%

$7,670,946,459

$1,633,692,593

$2,714,857

12,747,515 AAVE

7278-price-graph

55

5.99%
42.45%

$2,714,938,475

36,635 YFI

5864-price-graph

59

1.25%
8.67%

$2,448,479,553

$579,773,083

$27,193,214

114,841,533 SNX

2586-price-graph

81

1.36%
18.25%

$1,692,529,256

$195,566,780

$143,933,145

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

103

3.19%
14.87%

$976,603,811

$201,424,849

$34,489,393

167,221,039 1INCH

8104-price-graph

121

4.01%
23.16%

$648,662,964

$97,142,981

$30,707,305

205,045,092 KNC

1982-price-graph

248

14.87%
0.52%

$294,282,106

$5,738,369

$9,803,279

502,743,804 KEEP

5566-price-graph

303

2.79%
24.46%

$171,259,848

$14,553,437

$30,980,289

364,565,388 RAMP

7463-price-graph

366

7.34%
19.24%

$121,368,199

$5,009,330

$99,968

2,422,067 BOND

7440-price-graph
mStable Governance Token: Meta (MTA)MTA$2.09
Kyber Network Crystal v2KNC$--

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100